Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

HITOKTATÁS A KAPOSVÁRI

SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÉLETÉBEN

Minden gyerek életében a szülők az első hitoktatók. Ők a tekintély, ők adnak példát a gyereknek, ők vezetik be a keresztény közösségbe. Ebben szeretnénk segíteni. Köszönjük, ha fontosnak tartják gyermekük számára a hitoktatást is. Bízunk benne, hogy sok ajándékot kapnak majd ezen keresztül.

A katekézis megszervezése az egyházmegyék, és területükön a plébániák feladata az ide vonatkozó világi és egyházi törvények, rendeletek, előírások és szabályozások betartásával.

A katolikus hitoktatás formái:

A) ISKOLAI HITOKTATÁS

1) Hit- és erkölcstan, amely az állami iskolákban az etika tantárgy helyett kötelezően választható – heti 1 órában.

2) Fakultatív hitoktatás.

B) PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS, KATEKÉZIS

Az iskolai etika vagy a hit- és erkölcstanoktatásban résztvevők számára szervezhető heti még 1 fakultatív hittan óra. Ezt a plébániai csoportokban tudjuk megoldani.

Szeretnénk, ha a hittanra beíratott diákok családjukkal együtt bekapcsolódnának saját plébániájuk közösségi életébe, ha a vasárnapi szentmiséken részt vennének, és amennyiben lehetséges, gyónnának és áldoznának.

 

Szeretettel várjuk az egész családot a szentmisékre, a templomi és a közösségi programjainkra!

Archívum