Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

ÚT-ON

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok köztük.”
(Mt 18,20)

Az ÚT-ON a kaposvári Szent Imre plébánia katekumen csoportja, mely Ferenc atya vezetésével hétfőnként 16:30-tól 17:45-ig tartja kiscsoportos beszélgetését, mely a keresztény vallás megismerése által az egyes szentségek felvételéhez vezeti a résztvevőket.

Hogy mi is az a katekumenátus?
A hivatalos válasz szerint: „Az a felnőtt vagy fiatal, aki meg akar keresztelkedni, aki elsőáldozó vagy bérmálkozó szeretne lenni – az a jézusi élet útjára kíván lépni, az egyház közösségében. A megtérő, a szentségekre készülő egy hosszú de nagyon szép úton halad előre a szentségek vételéig: ezt hívják katekumenátusnak.” (Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel)

Viszont ennél sokkal több. Egy új értékrendet, világnézetet ad az embernek, segít az útját kereső, világi dolgokkal terhelt, vallási dolgokban nem jártas embernek az Istenhez vezető utat megtalálni, ezáltal a világban a saját helyét értelmezni, és az egyházi közösségbe beilleszkedni.
A csoportos beszélgetés során nem az a cél, hogy „tankönyvszerűen” ismerkedjen meg a résztvevő a keresztény tanításokkal, hanem kötetlen beszélgetés során lehetősége van a kereszténység útjára lépő embernek az ezen az úton való eligazodásra. A hit megélésében fontos szerepe van a közösségnek is. Nemcsak ebben a csoportban, hanem a plébánia közösségén belül is: a közös programokon való részvétellel (akár segítőként is, kedv és lehetőség szerint), mások megismerésével és az új kapcsolatok, barátságok által.
Én, mint a csoport egykori „oszlopos tagja” bátran ajánlom mindenkinek a csoportot, aki vágyik arra, hogy részesüljön a keresztény szentségekben, jobban megismerje az Egyház hitét, avagy már megkeresztelt személyként vissza kíván térni az Egyházhoz, részese kívánnak annak lenni.

Gyertek bátran, várunk minden érdeklődőt!
dr. Kiss Ildikó

A katekumenátus a felnőttkorban megtért, vagy az Egyháztól eltávolodott és oda visszatérni vágyó fiatalok és felnőttek bevezetésének módja az Egyházba. Mindazokhoz szól, akik fiatal vagy felnőtt korban keresik a hitet, többet szeretnének megtudni Istenről, kíváncsiak a keresztények életmódjára és be akarnak kapcsolódni a keresztény közösségbe.

A megtérés a Krisztus melletti alapvető döntéssel kezdődik, de hosszú úton bontakozik ki. Ennek során a katekumen részleteiben is megismeri a hitet, s Krisztus tanításának szellemében elkezdi gondolkodásának és magatartásának megformálását. Ehhez a változáshoz, érlelődéshez idő kell: a katekumenátus a püspöki kar előírása szerint legalább egyéves folyamat, de hosszabb ideig is eltarthat, a személytől függően.

Ha valamire, erre igazán nem érdemes sajnálni az időt. Ha szeretnél megismerkedni (jobban) hitünkkel, és találkozni Krisztussal a szentségek által az egyház közösségében, szeretettel várunk.

Jelentkezni az irodában lehet nyitvatartási időben.

Archívum