Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Hitóktatóink

A Nemzeti köznevelési törvény előírja, hogy a hitoktatónak, hittanárnak milyen képesítéssel kell rendelkeznie.

A Katolikus Egyház nevében csak az állhat a nyilvánosság elé, akinek van kánoni küldetése. Minden hitoktató a megyéspüspök által jóváhagyott tanterv szerint elkészített tanmenet alapján tartja meg a hittanórákat.

A hitoktatás / katekézis feladatával a plébániája területén a plébános bízza meg a megfelelő képesítéssel és püspöki megbízólevéllel (missio canonicaval) rendelkező elkötelezett keresztényt. A hitoktató plébánosa határozza meg a hitoktató órabeosztását, hittanóráinak helyét és számát.

Hitoktatóink / katekétáink a 2017/2018-as tanévben:

Bakterné Magyar Margit

Bakterné Magyar Margit

Két gyermek édesanyja vagyok. 2013-tól a Kaposvári Szent Imre Plébániához tartozó Berzsenyi Dániel Tagiskolában is tanítok hittant. Ezen kívül jelenleg még két kaposvári és egy falusi iskolában van hit- és erkölcstan órám. Igyekszem az óráimat változatossá tenni rajzolással, rejtvényekkel, csoportmunkával, énekekkel, természetesen a gyermekek életkorát figyelembe véve. A gyerekek minden életkorban szeretnek játszani, ezért vagy az órák elején, vagy a közepén, vagy a végén mindig van idő játékra. Természetesen a fejlődés nekem is fontos, ezért különböző képzéseken veszek részt, hogy a tanítás élmény legyen a gyermekeknek.

Csontosné Laki-Lukács Andrea

Csontosné Laki-Lukács Andrea

Nagy öröm számomra, hogy két fiú és egy lány édesanyja lehetek. Jelenleg a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola levelező hallgatója vagyok. Tanulmányaimmal párhuzamosan lehetőséget kaptam katolikus hit- és erkölcstan tanítására alsósoknak a Kisfaludy Utcai Tagiskolában heti négy órában. Nagyon szeretek gyerekek között lenni, igyekszem teljesen jelen lenni számukra a tanórán. Szeretném mindegyikükhöz megtalálni az utat, bár tudom, hogy ez teljesen nem lehetséges. Ügyelek arra, hogy minél változatosabb pedagógiai módszereket alkalmazzak, és ne keseredjek el, ha egyik-másik nem válik be, hanem tovább próbálkozzam.

Farkas János

Farkas János

Két felnőtt gyermekem és öt unokám van. A 2016/2017-es tanévben kezdtem dolgozni a Kaposvári Szent Imre Plébánián, mint hittanár. Óraadóként a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola 9., 10., 11. és 12. osztályaiban tanítom a katolikus hit- és erkölcstant. Az óráimon igyekszem a gyerekeknek nagy szabadságot biztosítani; a beszélgetést, a hozzászólást, a szabad ülésrendet, a humort megfelelő keretek között megengedem. A tanításhoz felhasznált szakmai filmeken kívül időnként vidám hangvételű filmeket is megnézhetnek. A nagyobb gyerekek „projekt-munkákat” készítenek, önállóan, saját kezdeményezéssel.

Juhász Piroska

Juhász Piroska

1996 szeptembere óta tanítok hittant a Kaposvári Szent Imre Plébánián. A templomi csoportokban közösen olvassuk a Szentírást, minden alkalommal imádkozunk (különböző imamódokon), sokat beszélgetünk és játszunk. Az első szentgyónásra és szentáldozásra készülőkkel Isten végtelen szeretetét, igazságosságát és irgalmát szeretném megismertetni, azokban, akik már gyóntak, áldoztak, ezt a hitet szeretném elmélyíteni, gyakorlattá tenni. Az iskolai hit- és erkölcstan órákon is sokat beszélgetünk a megélt hit(ünk)ről, együtt tanuljuk, hogyan kell meghallgatnunk Istent és egymást. Az adott témákhoz mindig igyekszem játékos feladatokat kapcsolni. A Kisfaludy Utcai Tagiskolában az 5. – 8. osztályosokat, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban a 7. és 8., a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában a 6., 7. és 8. osztályosokat tanítom.

Takács Erika

Takács Erika

Két aranyos és kedves leányzó édesanyja vagyok. 1999 szeptembere óta (kisebb megszakításokkal) dolgozom hittanárként. A Kaposvári Szent Imre Plébánián szerettem meg gyermekként a hittant és a hitoktatást Pázmány atya és Adél nővér óráin, ezért döntöttem e mellett a gyönyörű hivatás mellett. Ebben a tanévben a Kisfaludy Utcai Tagiskola alsó tagozatán van hit- és erkölcstan órám, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola 5. osztályában tanítom a katolikus gyerekeknek a hittant. Szeretem a kézműves technikákat, ezeket gyakran beépítem a hittanórákba. Szívesen képzem magam tovább, hogy új pedagógiai módszereket alkalmazhassak munkámban.

Tomanek Ferenc

Tomanek Ferenc

2013 óta vagyok a Kaposvári Szent Imre Plébánián, 2017-től plébániai kormányzó, 2019-től mint plébános. Papként a feladataim közé tartozik a hitoktatás is. A bérmálásra felkészítő és a plébániai „Lépcső” ifjúsági csoport egyik vezetőjeként rendszeresen találkozom (főként) gimnazistákkal; ahol a játék, az imádság, a szórakozás és a különféle szolgálatok mellett a hitünkről is beszélgetünk

„A katekéta az egész közösség nevében működik, mint a Szentlélek ajándéka a közösség számára. Ezért az egész közösség szeretete, megbecsülése, támogatása és imája övezi őt.”

Archívum