Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Betegek kenete

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követ el, bocsánatot nyer.”  (Jak 5,14-15)

Isten életünk minden helyzetében velünk van, és felajánlja segítséget, kegyelmét. Ott is, ahol különösen fenyegetettnek érezzük magunkat: a betegség okozta gyöngeségben. Jézus földi életében különösen is fontosnak tartotta a betegekkel való törődést. Sokan fordultak hozzá bajaikban, akiken segített. Tanítványainak is ezt a küldetést adta (Mt 10, 8). Erre a feladatra egy külön szentség által is adja kegyelmét: ez a betegek kenete. Minden szentségben látható módon közvetíti felénk szeretetét. Betegségünk által felismerhetjük, mire van igazán szükség életünkben: magára Istenre.

Ez által a szentség által segíti Krisztus beteg testvéreit, hogy a betegség keresztjét az ő keresztjével egyesítve hordozzák, a feltámadt Krisztus erejével győzedelmeskedjenek a betegségből származó csüggedés, félelem, hitben való ingadozás kísértésén, és végül eljussanak az örök életre. A betegek kenete a bűnbocsátó hatás mellett vigasztalást, békét és erőt ad, megerősít a hitben, a beteget szenvedésében szorosabban összekapcsolja Jézus Krisztussal.  Ha Isten is úgy akarja, a szentség még a betegség gyógyulását is elősegíti. Már csak ezért sem helyes az a felfogás, hogy csak a halál küszöbén álló embereknek való. Ezért is nevezi az Egyház ezt a szentséget betegek kenetének és nem utolsó kenetnek. Sőt, öregek is fölvehetik, ha különben egészségesek is, hiszen az ő számukra már a dolgok rendjénél fogva közelibb a halál. Ha testi gyógyulás nem is következik be, a szentség segít, hogy a beteg Krisztus örömével és békéjével fogadja el szenvedéseit, egybekapcsolva Krisztus megváltó szenvedésével. Magáévá teszi az ilyen beteg Szent Pál szavait: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára” (Kol 1,24). Ami Krisztus szenvedéséből ,,hiányzik”, az nem az ő része, hanem a mi részünk. Amikor mi Krisztus lelkületével kivesszük a mi részünket is, akkor lesz mindent átfogóvá Krisztus keresztje, és teljesedik be általa a feltámadás.

Kik vehetik fel ezt a szentséget?

Mindazok felvehetik, akik meg vannak keresztelve és valamilyen súlyos betegségben szenvednek. Fiatalok is kérhetik, például súlyos műtét előtt.

Tévhit, hogy a betegek kenetét csak haldoklók vehetik fel, ezért sokan félnek kérni, nehogy a pap jelenléte a halál érkezését sugallja. Sajnos ezért sokan nem részesülnek ilyen módon Isten kegyelméből akkor, amikor erre a legnagyobb szükségük lenne. Ne féljünk ilyen helyzetben papot hívni.

A betegek szentsége kiszolgáltatásának lényege: imádság közben a homlok és a kezek megkenése a szentelt olajjal: „E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével! Szabadítson meg téged bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan! Amen.”

(információs lap a betegek kenetének szentségéről)

Időpontok, alkalmak

A betegek kenete felvételének feltétele: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. A szentséget felvenni lehet egyénileg és közösségileg.

  • Egyénileg a lelkipásztorral történő megbeszélés alapján.
    (Sürgős esetben, életveszélyben a lehető leghamarabb kimegyünk a beteghez.)
  • Közösségileg minden évben a betegek világnapjához (február 11.) közeli vasárnapi szentmise keretében, a hirdetés szerint.

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak beteg, haldokló testvéreinkért és időben szóljanak, ha környezetükben súlyos beteg, a halálra készülő hozzátartozó van!

Archívum