Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Tanterv, tankönyvek

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága által összeállított „Római katolikus hitoktatás Kerettanterv” van érvényben. (Letölthető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságának Honlapjáról: http://www.hb.katolikus.hu/index2.php?page=katekdok)

Az egyházi jogi személynek, a megyés püspöknek a feladata a fakultatív hitoktatás és a hit- és erkölcstanoktatás tartalmának meghatározása. A Kaposvári Egyházmegye Hitoktatási Bizottságának döntése alapján az egyházmegye iskoláiban, így a Szent Imre Plébániához tartozó iskolákban is ugyanazokat a tankönyveket használjuk.

A hit- és erkölcstanoktatáshoz a tankönyveket az állami iskolákba a püspökség rendeli meg és osztja ki a plébániáknak, a tanulók a hitoktatójuktól kapják meg tanév elején. A felekezeti iskolában fakultatív hitoktatás van, ehhez a tankönyveket a tanulók térítése ellenében vásároljuk meg közösen.

 

2019-2020. tanévben az iskolai hit- és erkölcstanoktatás és a fakultatív hitoktatás tankönyvei:

Írta: Dávidné Bajor Ágota – N. Székely Noémi – Vizvárdy Rita SSS
Illusztrálta: Fecske Orsolya
Kiadó: Ecclesia Szövetkezet

Tartalomjegyzék:

1. A mennyei Atya családjához tartozunk
2. Isten családot adott nekünk – Szüleink gondoskodnak rólunk
3. A Mennyei Atya gondoskodik rólunk – A teremtett világ
4. A teremtő Isten munkatársainak hív minket
5. Isten ránk bízta a világot
6. Isten csodálatosnak teremtette az embert
7. Sokfélék vagyunk
8. A bennünk rejtőző kincsek
9. Isten örök életet adott nekünk
10. Szent Márton ünnepe
11. Árpád-házi Szent Erzsébet, a szolgáló királylány
12. Advent – Az angyali üdvözlet
13. Szent Miklós
14-15. „A kis Jézus megszületett, örvendjünk!”
16. A napkeleti bölcsek hódolata
17. Isten ajándéka: a víz
18. A názáreti évek
19. Az Úr Jézus örömhírt hozott
20. Az Úr Jézus tanítványokat választ
21. Az Úr Jézus lecsendesíti a vihart
22. Az Úr Jézus a szamáriai asszonnyal beszélget – Az imádság
23. Az Úr Jézus megvigasztalja a sírókat
24. Nagyböjt kezdődik – A hamu
25. A jeruzsálemi bevonulás – Isten országa köztetek van
26. Az Utolsó Vacsora
27. A kereszt titka – A rosszat csak jóval lehet legyőzni
28. Feltámadt!
29. Jézus és Tamás
30. A mennybemenetel
31. Isten ajándéka: a tűz – Pünkösd
32. Isten új népe – „Ti vagytok a föld sója”
33. Mária a mi példaképünk és segítőnk
34. A Szentírás Isten hozzánk szóló üzenete
35. A templom
36. Szentmisére megyünk
37. „Veletek vagyok minden nap…”

Írta: Dávidné Bajor Ágota – N. Székely Noémi – Vizvárdy Rita
Illusztrálta: Fecske Orsolya
Kiadó: Ecclesia Szövetkezet

Tartalomjegyzék:

1. Útnak indulunk
2. Mi mindent tudunk már?

I. Isten országa köztetek van

3. Gyere, mutatok neked valakit! – Jézus megkeresztelkedése
4. Jézussal együtt egy lakodalomban – A kánai menyegző
5. A mustármag csodája
6. Kelj fel, fogd ágyadat és menj! – A béna meggyógyítása
7. Kövess engem! – Lévi meghívása
8. Mennyi kincset kaptál? – A talentumok
9. A szentek példája buzdítson a jóra!
10. Összefoglalás – I. Isten országa köztetek van

II. Nagy örömet hirdetek

11. Ünnepeljünk örömmel! – Az egyházi év
12. Rendkívüli kérés, rendkívüli válasz – Az angyali üdvözlet
13. „Üzeneted érkezett” – Isten küldöttei: az angyalok
14-15. Karácsonyi ajándék
16. Összefoglalás – II. Nagy örömet hirdetek

III. Atyám házában sok hely van

17. Jézus, odamehetünk Hozzád? – Jézus és a gyerekek
18. Ne félj, megkereslek! – Az elveszett bárány
19. A kis kíváncsi – Zakeus
20. Megtegyem vagy ne tegyem? – Ki segít dönteni?
21. Isten számít rád!
22. Jézus imádkozni tanít – A Miatyánk
23. Összefoglalás – III. Atyám házában sok hely van

IV. A Jó Pásztor életét adja juhaiért

24. Edzés a jóért – nagyböjt
25. Valami kicsit az életedből – A csodálatos kenyérszaporítás
26. Élj! – Lázár feltámasztása
27. Szolgáljátok egymást! – Nagycsütörtök
28. Jézus tudja, hogy mi a szenvedés
29. Feltámadt! – Legyőzte a bűnt és a halált
30. Összefoglalás – IV. A Jó Pásztor életét adja juhaiért

V. Legeltesd juhaimat!

31. Reggeli a tóparton
32. Jöjj, Szentlélek! Lelkesíts minket!
33. A Szentháromság titka
34. Legeltesd juhaimat! – Az Úr Jézus Péterre bízza Egyházát
35. Új élet kezdődik – A keresztség
36. Összefoglalás – V. Legeltesd juhaimat!

Írta: Dávidné Bajor Ágota – N. Székely Noémi – Vizvárdy Rita SSS
Illusztrálta: Fecske Orsolya
Kiadó: Ecclesia Szövetkezet

Tartalomjegyzék:

I. Így kezdődött

1. Visszatekintés
2. Isten túláradó szeretete – A teremtés
3. Miért van a rossz?
4. Utazás a régmúltba

II. Isten helyreállítja a rendet

5. Ábrahám útnak indul
6. Törvények az életért
7. Kinek szolgálsz?
8. Szépen szólj!
9. Istené az idő
10. Tiszteld szüleidet!
11. Minden élet Isten ajándéka
12. Nem jó az embernek egyedül
13. Felelős vagy a dolgaidért! Ne légy irigy!
14. Légy megbízható!
15. „Szívében gyakran elgondolkodott”
16. Összefoglalás

III. Jézus a Szabadító

17. Új kezdet
18. Az érem két oldala
19. Nézzünk a tükörbe!
20. Kiút a zsákutcából
21. Légy nagylelkű a megbocsátásban!
22. Rátekintett és megbocsátott
23. Ima a csöndben és a zajban
24. „A mennyben is fel lesz oldva”
25. Összefoglalás

IV. Közösség Jézussal

26. Mindent odaadott
27. „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál”
28. Titokzatos útitárs
29. Hitünk szent titka – A lényeg láthatatlan
30. Jézus velünk is találkozik – A szentségek
31. Tegyetek tanítványommá minden népet!
32. A közösség ünnepe
33. Mária, hajnali szép csillag
34. Életünk a szeretet kalandja
35. Összefoglalás
36. Hálát adok

Írta: Dávidné Bajor Ágota – N. Székely Noémi – Vizvárdy Rita
Illusztrálta: Fecske Orsolya
Kiadó: Ecclesia Szövetkezet

Tartalom:

Újra itt vagyunk
1) Itt vagyok, Uram!
2) Válaszd az életet! – Visszatekintés I.
3) Barátaimnak mondalak benneteket – Visszatekintés II.
I. Isten emberei az Ószövetségben
4) Különös vendégek – Ábrahám látogatói
5) Mennyire becsülöd Isten barátságát?– Jákob és Ézsau
6) Csellel vagy Isten áldásával? – Jákob menekülése és hazatérése
7) Minden a javunkra válik – József története
8) Kiből lehet nagy ember? – Mózes születése
9) Egy igazi vezető – Úton az Ígéret földjére
10) Isten megszólít – Sámuel meghívása
11) A külsőt nézed vagy a szívet? – Dávid és Góliát
12) Kérj, amit akarsz! – Salamon, a bölcs király
13) Tedd meg, ami rajtad áll! – Adventi készület
14) Menjünk mi is Betlehembe! – Mindjárt itt a karácsony!
15) Meghívás és válasz – Összefoglalás

II. Jézus közelében
16) A világosság a világba jött – Jézus bemutatása a templomban
17) Ki lát igazán? – Bartimeus, a jerikói vak
18) Ehhez én kevés vagyok – A kafarnaumi százados
19) Mint bárányokat a farkasok közé – A hetvenkettő elküldése
20) Isten országának törvénye – Jakab és János kérése
21) A közösen hordozott kereszt – Cirenei Simon
22) Halászból emberhalász – Jézus és Péter barátsága
23) Miért üldözöl? – Saul megtérése
24) Uram, kihez mennénk? – Összefoglalás

III. Jézus követői az Egyházban
25) Egy anya reménye – Szent Mónika
26) Isten szeretete elé semmit ne tégy! – Szent Benedek
27) Felelősen egy nép jövőjéért – Szent István király
28) Királyi segítőtárs – Boldog Gizella
29) A közösségteremtő remete – Boldog Özséb
30) A békeszerző királylány – Árpád-házi Szent Margit
31) Szeretet és öröm – Néri Szent Fülöp
32) Az ember gyengesége, Isten ereje – Vianney Szent János
33) Eszköz Isten kezében
Boldog Batthyány-Strattmann László
34) Szentek serege – Összefoglalás
Visszanéző
35) A titokzatos test – Az Egyház
36) Ne féljetek a harmadik évezred szentjei lenni!

Szerkesztette: Pavelczak-Major Dorina
Írta: Pavelczak-Major Dorina – dr. Török Csaba
Kiadó: Ecclesia

Tartalomjegyzék:

I. fejezet – Ószövetség
1. Isten szól hozzánk
2. Isten Szavát leírják az emberek
3. Az Ószövetség
4. A teremtés
5. Törés Isten és az ember között
6. Megkezdődik egy közös út
7. Mózes – A nagy szövetség
8. Isten megszabadít
9. Isten vezetése alatt élni
10. A királyság születése
11. Dávid – A bűnbánat ereje
12. Salamon – A bölcsesség útján
13. Illés – Isten élő tüze
14. A jövő kapujában
15. Életet adó tanítás

II. fejezet – Újszövetség
1. Az Újszövetség
2. A közöttünk lakó Isten
3. Az utolsó próféta
4. Isten testté lett Igéje
5. Elindulni Jézus követésére
6. Vámosból apostol
7. Jézus nagy örömhíre
8. „Segíts hitetlenségemen!”
9. A legnagyobb szeretet
10. „Valóban feltámadt!”
11. Küldetésünk van
12. Az út vége?

III. fejezet – A szentmise
1. Megszólítani Istent
2. A liturgia
3. Találkozás Istennel
4. Hallgatni Isten szavát
5. A kenyér és a bor titka
6. A legszorosabb kötelék

IV. fejezet – Ünnepi órák
1. Úton a jászolig
2. A feltámadáshoz vezető út
3. Úton a Szentlélekkel

Ismertető a tankönyvről:
A LÉPÉS(T)REND színes, interaktív, modern szemléletű munkatankönyv. Témái az Ó- és Újszövetség legfőbb történetei és tanítása, a szentmise, mint a Jézussal való találkozás kitüntetett helye, illetve bevezetés az egyházi év három fő ünnepének misztériumába (karácsony, húsvét és pünkösd).
A munkatankönyvben kitüntetett szerepe van a játéknak. mint pedagógiai eszköznek, rejtvények
és fejtörők színesítik az egyes fejezeteket.

Írta: Major Dorina – Udvardy Tamás – Juhász Pál Balázs – Agárdiné Kálnási Éva
Kiadó: Ecclesia Szövetkezet

Tartalomjegyzék:

I. Belső értékeink
1. Én és/vagy Mi?
2. Mit mutat a tükör? Ki vagyok én?
3. Hol a kincs?
4. Csapatjátékos vagy?
5. Kit értékelsz nagyra?
6. Meddig növekedhetünk?

II. Istenkapcsolat, mint érték
1. A láthatatlan kapocs
2. Aki az első lépést megteszi feléd
3. Aki örök célt tűz ki eléd
4. Színes egyéniség
5. A legnagyobb érték

III. A legnagyobb ajándék
1. Remény, mely lendületbe hoz
2. Várakozás, amely érlel
3. Az ünnep ajándéka
4. A legnagyobb ajándékozó és a legnagyobb ajándék
5. Az időszak, ahonnan elrugaszkodhatsz

IV. Értékes barátság
1. A kapcsolat megalapozása
2. Tartópillérek
3. Szegletkő
4. Kapunyitás
5. A kapcsolatok tetőpontja

V. Az élet értékes
1. Elbukás és felemelkedés
2. Értékes élet
3. Dönt-és?
4. Az odaajándékozható élet
5. A visszakapható élet

VI. Értékes közösség
1. A közösség értéke
2. Egy-ház? Egyház!
3. Az Egyház tulajdonságai
4. Az Egyház liturgiája
5. A jó hír továbbadása
6. Hálaadás: Te Deum

A könyvről:
Nem csak oktatni, nevelni is szeretne. Az önismerettől vezet az önnevelésig. Döntéshozatalra, logikus gondolkodásra sarkall. Magazin jellegű képei, grafikái trendiek, a kamaszok ízlésvilágának megfelelnek. Több mint egy tankönyv: munkatankönyv is, a fiatalok nyomot hagyhatnak benne. Heti egy vagy két órában is alkalmazható: bőséges mennyiségű, változatos feladatokkal. A tanári kézikönyv praktikus: tananyag és magyarázat egybekötve, minden leckéhez gondolattérképpel, történetek szélesebb palettájával, liturgikus órák leírásával, mentálhigiénés szemléletű játékötletekkel.

Írta: Major Dorina – dr. Káposztássy Béla – Lejtényi Emánuel– dr. Török Csaba
Szerkesztette: Major Dorina
Kiadó: Ecclesia Szövetkezet

Tartalomjegyzék:

I. fejezet – Tartópillérek
1. Isten az életemben?
2. Te milyennek ismered Istent?
3. Mit beszélsz?
4. Van időd Istenre?
5. Az vagyok, akinek mások mondanak?
6. Régimódi tisztelet?
7. Életed Istene…?
8. Véded az életedet?
9. Igent mondasz a nemedre?
10. Szeret? Nem szeret?
11. Mi kell egy gazdag élethez?
12. Az igazság oldalán állsz?
13. Csak szeretet?

II. fejezet – Szín-vonal
1. Időről időre
2. Mire vársz?
3. Találkozzunk!
4. Ki az ellenfél?
5. Mélység és magasság
6. Él!
7. Nem mindennapi nap
8. Fény-forrás
9. Liturgikus hol-mik

III. fejezet – Életritmus
1. Hit-vallás
2. Apám
3. Teremt-Ő
4. Emberré lett
5. Megváltó szeretet
6. Csak lelkesen!
7. Közösségben
8. Egyszer élsz, de örökké!

IV. fejezet – Ünnepi órák
1. Fény a sötétségben
2. A kezek keresztútja
3. Örömünnep

Írta: Székely János
Kiadó: Szent István Társulat

Tartalomjegyzék:

1. Mi a Biblia
2. A Szentírás Isten szava, de emberi mű is
3. Szentírás és szenthagyomány. Az Ószövetség kánonja
4. Az Ószövetség történeti kerete. A könyvek kialakulása és szövege
5. A Pentateuchus kialakulása. A teremtés
6. Az első teremtéstörténet
7. Honnan van a rossz?
8. A bűn terjedése a földön
9. Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene
10. Hogyan nevel Isten? Jákob története
11. Isten a szabadító
12. Tíz kijelentés
13. A régészet és a Biblia elbeszélései
14. Józsue, Bírák
15. Dávid és Salamon
16. Ámosz, Ozeás
17. A nagypróféták
18. Dániel
19. Híd az Újszövetség felé
20. Hol van az én Atyám?
21. Az Újszövetség könyvei, szövege, fordításai
22. Négyarcú evangélium
23. Így fogják hívni: Emmanuel, azaz „Velünk az Isten”
24. Az evangéliumok történeti hitelessége
25. Az örömhír
26. „Kövess engem”
27. Egy apának két fia volt
28. Rátekintett és megkedvelte
29. Sok mindenre tanította őket
30. A passió
31. Te vagy a Messiás, a Magasságosnak a Fia?
32. Pünkösd
33. „Választott edényem ő”
34. „Szeretett engem, és feláldozta magát értem”
35. Megváltás, eleve elrendelés
36. A Lélek ajándékai
37. Beszéd Krisztus papságáról
38. A katolikus levelek
39. János evangéliuma és levelei
40. A Jelenések könyve

A Szent István Társulat ismertetője a könyvről:
A könyv anyaga ráépül az eddigi kötetekre, különösen a Könyvek Könyve című tankönyvre (5. osztály). Székely János püspök koncepciója, hogy a már tanult történeteken túl a diákok megismerjék a bibliai idők (a teljes Ó- és Újszövetség) történeti összefüggéseit, a szent könyvek keletkezéstörténetét és műfaji besorolását, emellett számos kultúr- és művészettörténeti érdekességgel szolgál lebilincselő, érdekfeszítő stílusban. A szerző fontosnak tartja, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, melyek a serdülőkben felmerülhetnek a Bibliával, annak történetiségével kapcsolatban. (A régészek és a Biblia elbeszélései, az evangéliumok történeti hitelessége, az Újszövetség fordításainak hitelessége stb.) Mindez egyfajta hitvédelmi felkészítést is jelent a diákok számára.

Írta: Nemes György – Nemes Rita – Gőcze Iván
Kiadó: Szent István Társulat

Tartalomjegyzék:

1. Az egyháztörténelem fogalma
I. Az egyháztörténeti ókor
2. Az ókor általános jellemzése
3. Az apostoli egyház
4. A keresztényüldözések története
5. A „konstantini fordulat”
6. Harcok a hit tisztaságáért – Az eretnekségek története
7. Az Egyház istentiszteleti, bűnbánati, fegyelmi és erkölcsi élete az első századokban
8. A szerzetesség kialakulása
9. Az ókeresztény irodalom kialakulása
10. Összefoglaló kérdés- és feladatsor

II. Az egyháztörténeti középkor
11. A középkor bemutatása, általános jellemzése
12. Európa népeinek megtérítése
13. A magyarok megtérése
14. A Pápai Állam kialakulása és a császárság felújítása
15. Bizánc a középkorban
16. Mohamed és az iszlám
17. A „sötét századok” – A pápaság a késő középkorban
18. A pápaság története a virágzó középkorban
19. Avignon és a „nagy szakadás” – A pápaság a késő középkorban
20. A keresztes hadjáratok
21. A középkori eretnekségek és az inkvizíció
22. A szerzetesség a középkorban
23. A szellemi élet a középkorban
24. Összefoglaló kérdés- és feladatsor

II. Az egyháztörténeti újkor
25. Az újkor általános jellemzői. A reformáció kora
26. Luther
27. A reformáció Svájcban: Zwingli és Kálvin
28. A reformáció elterjedése Európában
29. A Trienti (Trentói) Zsinat (1545 – 1563)
30. A katolikus megújulás kora
31. A szerzetesség, a missziók az újkorban – A barokk egyházi élet
32. A Magyar katolikus Egyház helyzete
33. „A hosszú XIX. század”
34. Az I. Vatikáni Zsinat (1869 – 1870)
35. A „századvég” és a „századelő” pápái
36. Az Egyház története a világháborúk korában
37. Az Egyház megújulása – A II. Vatikáni Zsinat
38. A Katolikus Egyház helyzete Magyarországon a XX. században
39. Magyarország három nehéz korszakának bemutatása
40. Összefoglaló kérdéssor

A Szent István Társulat ismertetője a könyvről:
A könyv átfogó képet ad az Egyház kétezer éves történetéről – az apostoli kortól napjainkig. A szerzők nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a történelmi események által bemutassák Európa keresztény gyökereit, melyet manapság sokan szeretnének figyelmen kívül hagyni. Külön említést érdemel a 20. századi rész, mely részletesen bemutatja a nácizmus és a kommunizmus egyházüldözéseit. Ez azért is fontos, mert a világi történelemkönyvek általában nem, vagy félreértelmezve tárgyalják az Egyház szerepét és tevékenységét ebben a korban. A rendkívül gazdag képanyag segítségével mintegy vizuálisan is megjelenik a tanulók előtt az Egyház 2000 éves történelme. A bőséges tananyag – a sorozat más köteteihez hasonlóan – lehetővé teszi, hogy a hittanár eldöntse, mely részeket tartja fontosnak, s mely részeket kívánja kihagyni, vagy olvasmányként feladatul adni a diákoknak.

Írta: Nemes György – Nemes Rita – Mácsik Mária
Kiadó: Szent István Társulat

Tartalomjegyzék:

Első rész: Katolikus dogmatika
Bevezetés- A hittan, a teológia és a dogmatika fogalma
I. Én vagyok a te Urad, Istened! – Isten önmagáról
1. Isten megismerése a természetes ész és a kinyilatkoztatás fényében
2. Isten „neve”, a Jahve (JHWH) név etimológiája
3. Isten tulajdonságai
4. Isten szentháromságos élete
II. Isten látta, hogy mindez jó – A teremtés és a bűnbeesés – A kezdetek teológiája
5. A világ teremtése. Az anyag Isten teremtő tervében
6. Az angyalok teremtése
7. Az ember teremtése. Az emberi méltóság alapja: az istenképiség
8. Az ember bűne és bűnhődése
9. A megváltás reménye az Ószövetségben

III. És az Ige testté lett – A világ Megváltója: Jézus Krisztus
10. A megváltás reményének beteljesülése – Jézus a mi Megváltónk
11. Jézus Krisztus, a második isteni személy
12. Az Ige megtestesülése – Mária szerepe az üdvösség történetében

IV. A más Vigasztaló – A Szentlélek működése az Egyházban, a kegyelemben és a szentségekben
13. A Szentlélek küldése
14. Az Egyház mint anya és tanító
15. Isten üdvözíteni akar minket – A kegyelem teológiája
16. Életünk Krisztus – A szentségi élet
17. Az élet kenyere – Az Eucharisztia
18. A többi szentség
V. Jöjj el, Uram, Jézus! – A végső dolgok
19. Élet a halál után, a különítélet és a végső beteljesedés
20. Összefoglaló kérdéssor

Második rész: Katolikus erkölcstan
Bevezetés – Az erkölcs, az erkölcstan, az erkölcsteológia fogalma

VI. Ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat! – Általános erkölcsteológia – Az erkölcsteológia alapfogalmai
21. Az ember boldogságra hivatott
22. Az erkölcs és a kinyilatkoztatás története
23. Az Egyház erkölcsi tanítása – Az erkölcsteológia fejlődése
24. Az isteni bölcsesség műve – Az erkölcsi törvény
25. Az egyén legrejtettebb magva – A lelkiismeret
26. Az ember szabadsága– Az emberi cselekvés mint az erkölcsi élet legfőbb tényezője
27. Az erények – Pozitív válasz Isten hívására
28. A bűn – Negatív válasz Isten hívására

VII: Szeresd Uradat, Istenedet! – Az Istennel való kapcsolatunk erkölcstana
29. A teológiai erények és a vallásosság általános jellemzése
30. A hit
31. A remény
32. A szeretet
33. A vallásosság – A helyes istentisztelet gyakorlata

VIII: Szeresd felebarátodat! – Az emberi kapcsolatok, az anyagi javak és szellemi értékek
34. A házasság és a család. A keresztény ember kötelességei a nemiséggel kapcsolatban
35. Az emberi személy méltósága, az emberi élet tisztelete
36. Az anyagi javak keresztény szemlélete
37. A szellemi értékek az ember életében
38. A kultúra és a tudomány
39. A keresztény ember felelőssége a nemzeti elkötelezettség és a közélet terén
40. Összefoglaló kérdéssor

A Szent István Társulat ismertetője a könyvről:
A szerzők A Katolikus Egyház Katekizmusának felépítését és meghatározásait követik a két teológiai tárgykör kifejtése során. Természetesen a szentírási megalapozást is fontosnak tartják, a dogmatikai részben pedig tekintettel vannak a dogmatika és a liturgia kapcsolatára. Mivel a könyv bőséges tananyagot tartalmaz, a hittanár maga döntheti el, hogy mely részeket tekinti kötelezően megtartandó törzsanyagnak, és melyeket kiegészítő olvasmánynak. Az erkölcstani rész, bár a hagyományos felépítést követi, nagy hangsúlyt helyez a mai kor problémáira, és azokra a kérdésekre, melyek a serdülő fiatalokat foglalkoztatják e tárgykörrel kapcsolatban. (A szellemi értékek az ember életében, A keresztény ember kötelességei a nemiséggel kapcsolatban, A keresztény ember felelőssége a nemzeti elkötelezettség és a közélet terén, A család az Egyház tanításában stb.)

Írta: Pákozdi István – Illéssy Mátyás – Gallay Lászlóné
Kiadó: Szent István Társulat

Tartalomjegyzék:

Első rész: Liturgika
1. Bevezetés – Ünneplés és liturgia
2. Krisztus egy évben és egy napban – Az egyházi év
3. A csúcs – Húsvét
4. A megtestesülés titka – Karácsony
5. Az évközi idő
6. Szentek a liturgiában
7. A helyszínek
8. A liturgikus anyagok
9. Liturgikus ruhák és eszközök
10. Összehangolt mozgás
11. Az Eucharisztia ünneplése
12. A beavató szentségek liturgiája
13. A két gyógyító szentség liturgiája
14. A közösség szolgálatának két szentsége
15. Szentelmények, áldások, körmenetek
16. A temetés
17. A zsolozsma
18. Szabályok és szabadság a liturgiában
19. Keleti, mégis katolikus liturgia – A görögkatolikus rítus különbözőségei
20. Összefoglalás

Második rész: Alapvető hittan
21. Az ember „fogékony” Istenre
22. Az isteni kinyilatkoztatás
23. Az isteni kinyilatkoztatás továbbadása
24. A Szentírás
25. Az ember válasza Isten hívására – A hit
26. Hitvallás, hitvallási formulák
27. Isten – Szentháromság
28. Az Atya – Mindenható és teremtő Isten
29. Az angyalok, az ember és a bűnbeesés
30. Jézus Krisztus, a mi Urunk
31. A megváltás misztériuma
32. A Szentlélek – Isten Lelke
33. Az Egyház Isten tervében
34. Az Egyház – Isten népe, Krisztus teste, a Szentlélek temploma
35. Az Egyház jellemzői
36. A krisztushívők
37. A szentek közössége, és Mária – Krisztus Anyja, az Egyház Anyja
38. A bűnbocsánat
39. Feltámadás, örök élet
40. Összefoglalás

A Szent István Társulat ismertetője a könyvről:
A könyv egy-egy félévben tárgyalja a két témakört. A liturgikus rész először bemutatja a liturgia és az ünneplés összefüggéseit, majd sorra veszi az egyházi év ünnepeinek liturgikus cselekményeit, feltárja azok gyökereit, történeti alakulásukat. Ezután a szentségek és a szentelmények liturgiáját tekinti át, megismertet a liturgikus eszközökkel és ruhákkal, a mozgás és a gesztusok jelentőségével, s a liturgikus szabályokkal. Kitekint a keleti liturgiára is, s bemutatja a római és a görögkatolikus rítus különbözőségeit. A második rész a hit tárgyát, a keresztény misztériumot tárgyalja középiskolai szinten, A Katolikus Egyház Katekizmusa alapján. Az első fejezet kifejti, mi a kinyilatkoztatás, majd az Apostoli hitvallás cikkelyeinek sorrendjében bemutatja „keresztségi hitünket.” A Katolikus Egyház tanítását szentírási részletek támasztják alá, emellett számos helyen a Tanítóhivatal dokumentumaiból, pápai enciklikák és teológiai művekből származó idézetek világítják meg a hitigazságokat, s gyakran az egyházatyák írásai teszik változatosabbá az ismeretszerzést.