Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Azt mondom ugyanis, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert „Isten a jókedvű adakozót szereti”. És Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindig minden tekintetben meglegyen mindenetek, amire szükségetek van, azért, hogy jó tettekben bővelkedjetek (2 Kor 9, 6-8.)

Közösségünket számos módon támogathatod:

  • Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás (régebben egyházi adó vagy párbér) az egyházközség mint intézmény működtetésére befizetett összeg. Talán az egyházfenntartás a legjobb kifejezés, hiszen nem hozzájárulnunk kell a költségekhez, hanem mindent magunknak kell megfizetni, fenntartani: a hívek tartják fenn saját közösségüket.

A püspöki kar által ajánlott mértéke: évenként a nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk. Ez havi 100 ezer forintonként évi 12 ezer forintot jelent. Ebből finanszírozzuk a plébániai közösségi terek – templom, plébánia, iroda, közösségi termek – rezsiköltségeit és karbantartását, fejlesztését, a munkatársaink bérét, és a felmerülő egyéb költségeket. Befizethető készpénzben az irodában, a sekrestyében; csekken, bankkártyával, valamint (rendszeres) banki átutalással.

Név:                        Kaposvári Szent Imre Plébánia
Számlaazonosító: titkar@gmail.com vagy 10700172-69639269-51100005 (CIB Bank).

  • Adomány

Pénzben vagy szolgálatban nyújtott önkéntes, jótékony célú támogatás. Tevékenységünk egyes kiemelt területei (karitász, ifjúság, közösségi programok…) külön is támogathatók. Az adományozó szándékát minden esetben tiszteletben tartjuk, amennyiben leírja a “közlemény” rovatban.

  • Perselypénz

A szentmiséken gyűjtött adomány. A Szent Imre-templom üzemeltetésére (fűtés, világítás, díszítés, liturgikus eszközök) fordítjuk. A meghirdetett központi gyűjtések (katolikus iskolák, missziók, Péter-fillér stb.) bevételét a püspökség számlájára fizetjük be, onnan kerül továbbításra.

  • Stóladíj

Bizonyos egyházi szertartások (esketés, temetés) alkalmával fizetendő díj, illetve miseadomány, melyért a pap egy szentmisét az adományozó szándékára mutat be. Mértékét és a szolgálattevők közötti elosztásának arányát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szabályozza.

  • Tized

Önkéntes, rendszeres adomány a hívő közösség támogatására. Bármilyen jövedelmünk (munkabér, örökség, nyeremény stb.) 1 tized része.

  • Adó 1%

A személyi jövedelemadó bevallásakor támogathatjuk valamelyik bejegyzett egyházat. Az állam a részére befizetett összeget a felajánlók számának arányában osztja szét az egyházak között. Az így kiszámított ráeső pénzösszeget a Magyar Katolikus Egyház központja kapja meg és osztja szét egyházmegyéi között. Adónk egy másik 1 %-ával pedig egy civil szervezetet támogathatunk.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Plébániánk cserkészcsapatának alapítványa:
Tarisznya Cserkészetet Támogató Egyesület (adószám: 18755530-1-14; cím: 7400 Kaposvár, Kertész utca 75).

 

Isten fizesse meg egyházfenntartásra szánt adományaitokat!

Bankkártyás fizetési lehetőség (a képre kattinva)

Hálásan köszönünk
minden hozzájárulást.

Plébániánk számlaazonosítója:

titkar@gmail.com

vagy

10700172-69639269-51100005
(CIB Bank)

Befizetésnél, utaláskor kérjük megadni a befizető nevét, lakcímét, és a befizetés/utalás szándékát.

Archívum