Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Azt mondom ugyanis, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert „Isten a jókedvű adakozót szereti”. És Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindig minden tekintetben meglegyen mindenetek, amire szükségetek van, azért, hogy jó tettekben bővelkedjetek (2 Kor 9, 6-8.)

Lehetőségeid szerint segítsd az Egyházat anyagi szükségleteiben! – az Egyház 5. parancsolata emlékeztet arra, hogy az Egyház (jövedelemmel rendelkező) tagjaként lelkiismereti kötelességünk részt venni közösségünk életében úgy is, hogy annak kiadásaiból is részt vállalunk. 

Közösségünket számos módon támogathatod:

  • Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás (régebben egyházi adó vagy párbér) az egyházközség mint közösség és intézmény működtetésére befizetett összeg. Az egyházfenntartásra szánt adománnyal nem kívülről támogatunk egy tőlünk idegen intézményt, hanem a hívek tartják fenn saját közösségüket, amelynek aktív tagjai, azáltal is, hogy részt vállalnak a közösség életének anyagi vonzataiban is.

A püspöki kar által ajánlott mértéke: évenként a nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk. Ez havi 100 ezer forintonként évi 12 ezer forintot jelent. Ebből finanszírozzuk a plébániai közösségi terek – templom, plébánia, iroda, közösségi termek – rezsiköltségeit és karbantartását, fejlesztését, a munkatársaink bérét, és a felmerülő egyéb költségeket. Befizethető készpénzben az irodában, a sekrestyében; csekken, bankkártyával, valamint (rendszeres) banki átutalással.

Név:                        Kaposvári Szent Imre Plébánia
Számlaazonosító: titkar@gmail.com vagy 10700172-69639269-51100005 (CIB Bank).

  • Adomány

Pénzben vagy szolgálatban nyújtott önkéntes, jótékony célú támogatás. Tevékenységünk egyes kiemelt területei (karitász, ifjúság, közösségi programok…) külön is támogathatók. Az adományozó szándékát minden esetben tiszteletben tartjuk, amennyiben leírja a “közlemény” rovatban.

  • Perselypénz

A szentmiséken gyűjtött adomány. A Szent Imre-templom üzemeltetésére (fűtés, világítás, díszítés, liturgikus eszközök) fordítjuk. A meghirdetett központi gyűjtések (katolikus iskolák, missziók, Péter-fillér stb.) bevételét a püspökség számlájára fizetjük be, onnan kerül továbbításra.

  • Stóladíj

Bizonyos egyházi szertartások (esketés, temetés) alkalmával fizetendő díj, illetve miseadomány, melyért a pap egy szentmisét az adományozó szándékára mutat be. Mértékét és a szolgálattevők közötti elosztásának arányát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szabályozza. A jelenlegi díjszabás ide kattintva érhető el.

  • Tized

Önkéntes, rendszeres adomány a hívő közösség támogatására. Bármilyen jövedelmünk (munkabér, örökség, nyeremény stb.) 1 tized része.

  • Adó 1%

A személyi jövedelemadó bevallásakor (pl. a NAV eSZJA oldalán) támogathatjuk valamelyik bejegyzett egyházat. Az állam a részére befizetett összeget a felajánlók számának arányában osztja szét az egyházak között. Az így kiszámított ráeső pénzösszeget a Magyar Katolikus Egyház központja kapja meg és osztja szét egyházmegyéi között. További részletek ide kattintva olvashatók.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Adónk egy másik 1 %-ával pedig egy civil szervezetet támogathatunk, például plébániánk cserkészcsapatát, annak alapítványán keresztül:
Tarisznya Cserkészetet Támogató Egyesület (adószám: 18755530-1-14; cím: 7400 Kaposvár, Kertész utca 75).

 

Isten fizesse meg egyházfenntartásra szánt adományaitokat!

Bankkártyás fizetési lehetőség (a képre kattinva)

Hálásan köszönünk
minden hozzájárulást.

Plébániánk számlaazonosítója:

titkar@gmail.com

vagy

10700172-69639269-51100005
(CIB Bank)

Befizetésnél, utaláskor kérjük megadni a befizető nevét, lakcímét, és a befizetés/utalás szándékát.

Archívum