Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Szent Imre Kórus

Kezdetben a Somssich Pál – most Táncsics Mihály gimnázium -, de a város más diákjainak ifjúsági templomaként, Szent Imre példájának követését és pártfogását kérve, a gimnázium ifjúsági énekkara vasár- és ünnepnapokon a 9 órai diákmisén énekelt, egészen a Rákosi diktatúra idejéig.

Kórusunk megalakulása az 50-es évek elejére tehető, amikor a gimnáziumi kórus már nem léphette át a templom küszöbét, de tagjai (akkori és régi gimnazisták) kitartottak az egyházüldözés kezdeti éveiben is a templom mellett. Alkalmi kórusvezetők után Éva nővér próbálta az egyházzenét megmenteni, sokat foglalkozott a kisiskolásokkal, és ha tiltva is volt, családok egy-egy nagyobb szobájában alkalmi hangversenyeket „rendezett” a kicsik szereplésével. A felnőtt kórus a keze nyomán 50 főre duzzadt, az ő lelkesedésükkel, kitartásukkal és szorgalmukkal, talán éppen a nehézségek leküzdése miatt, „gyönyörű évek” jellemezték ezt az időszakot. Éva nővért Zala Margit kántor követte, akinek ideje alatt a kórus önállóan, kórusvezető nélkül tovább működött.

E kisebb hullámvölgy után Pázmány Lajos atya hívó szavára 1966-ban Kiszely Adél nővér érkezett Piliscsabáról, aki kántorként és karvezetőként, magas zenei műveltségével és mély lelkiségével értette meg a kórustagokkal az Augustinustól eredeztető mondást: “aki énekel, kétszeresen imádkozik”. Később – Adél nővér terheinek enyhítésére – a 70-es évek közepétől a Kardos házaspár vette át a kórus irányítását, Kardos Kálmánné Éva karvezetőként, Kardos Kálmán orgonistaként. Ezt követően, ugyancsak ehhez a munkához kapcsolódott karvezetőként Dr. Kerekesné Pytel Anna is.

Az énekkar a belső növekedés mellett kifelé is látványos fejlődésen ment át. A rendszeres havi szentmiséken való szolgálat mellett a karácsonyi ünnepkörre is külön készülnek, valamint a nagyheti eseményeket (virágvasárnap, nagypéntek, húsvétvasárnap), pünkösd ünnepét is kíséri a szolgálatuk. Állandó résztvevőjük az egyházmegyei énekkarok minősítő hangversenyeinek, a Szent Cecília tiszteletére rendezett kaposvári egyházi kórusok találkozójának valamint más kaposvári egyházi kórusok által rendezett hangversenyeknek (pl. adventi időben és pünkösdkor). Meghívásoknak eleget téve és a kórus által szervezett kirándulások alkalmából ( Pécs, Kalocsa, Balatonlelle, Máriazell, Finnország, Horvátország stb.) szentmiséken, hangversenyeken többször is énekeltek. Repertoárjukban megtalálhatók a magyar és külföldi zeneszerzők miséi, a’capella és orgonakíséretes kórusművek egyaránt.

Jelenlegi létszámunk 33 fő, átlagéletkoruk 65-68 év. Kevés profi zeneértő tag mellett, a többség lelkesedésből énekel, de ez a lelkesedés eredményezi azt a figyelmet és összefogást, amelyből megszólalhatnak a kórusművek. Így elmondható, hogy 2012 tavaszán a Szent Imre-templom 100 éves évfordulója alkalmából készült első cd-felvétel híven tolmácsolja egy templomi kórus elsődleges feladatát, hogy „aki énekel, kétszeresen imádkozik”, és szolgálatával szebbé teszi ünnepeink liturgiáját, Isten dicsőségére és a templomi hívek örömére is.

Források:
Dr. Gallai István: Hetven év a kórusban, Spiritus, a Kaposvári Egyházmegye lapja,
2006. május, Mohay Gábor: 100 éves a Kaposvári Szent Imre-templom ( 1902-1912)
Összeállította: Szörényi Jánosné és Vönöczkyné Magyar Zsófi

Archívum