Iskolai hitoktatás

Hit- és erkölcstan Fakultatív hittan Tanterv, tankönyvek Törvények, rendelkezések

A Nemzeti köznevelési törvény szerint:

A nevelési-oktatási intézményekben lehetővé kell tenni, hogy a tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstanoktatásban vehessen részt.

A területünkön lévő iskolákban, amelyekben a hitoktatást Szent Imre Plébánia szervezi kétféle hitoktatás van:

1) Az etika helyett választható hit- és erkölcstanoktatás:

• a Berzsenyi Dániel Tagiskola 1-8. évfolyamán,
• a Kisfaludy Utcai Tagiskola 1-8. évfolyamán,
• a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 7. és 8. évfolyamán.

2) Fakultatív katolikus hitoktatás:

• a Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 5-12. évfolyamán.