Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Hirdetések 2020.02.23-án – Évközi idő 7. vasárnapján

A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára fordítjuk.

A Szent Imre Karitász jövő szombaton és vasárnap a szentmisék előtt és után köszönettel várja a rászorulóknak szánt tartósélelmiszer- és pénzadományaitokat.

Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti idő, melynek célja a húsvét ünneplésének előkészítése. Ezt szolgálja a szerdai (7 és 18 órás) és a vasárnapi misék utáni hamvazkodás, a böjt és a keresztút elimádkozása, a bűnbánat, az egyéni ima, az önfegyelem és az adakozó szeretet gyakorlása is. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, ezeken a napokon 60 éves korig a felnőtt hívek háromszor étkezhetnek, egyszeri jóllakással. Nagyböjt többi péntekén 14 éves kortól tartózkodunk a hústól. Törvénykönyvünk így fogalmaz a böjti napokról: „a krisztushívők különösen is törődjenek az imádsággal, gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat, sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat.”

A héten kedden és szerdán is lesz gyónási lehetőség a kiírás szerint.

Péntekenként 18:00-tól keresztutat imádkozunk a templomban. Ezen a héten a Férfi-kör vezeti az imádságot. A tagokat kérjük, jöjjenek 17:45-re a sekrestyébe. A keresztút elimádkozása után a plébánián folytatódik a Férfi-kör találkozója.

Még lehet jelentkezni a jegyeskurzusra, amit a plébánián tartunk a házasságra készülőknek jövő vasárnaptól ápr. 5-ig vasárnaponként az esti szentmise után.  Jelentkezni ITT lehet.

Az egyházi hozzájárulás az egyházközség mint intézmény működtetésére befizetett összeg. A püspöki kar által ajánlott mértéke: évenként az éves nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk. Ez 100 ezer forintonként 12 ezret jelent. Ebből finanszírozzuk a templom, a plébánia és a közösségi terek rezsiköltségeit és karbantartását, a munkatársak bérét, egyéb költségeket (pl. közösségi programok, tábor, karitász csoportunk támogatása). Az idei hozzájárulást az orgona felújítására és a plébánia épület részleges tetőcseréjére is fordítjuk. Nevet és lakcímet megadva lehet befizetni akár több részletben is, honlapunkon, a sekrestyében, az irodában, banki átutalással vagy csekkel. Ezeken kívül március 8-án és 15-én a délelőtti misék után lehetőség lesz a templomkertben felállított sátornál is befizetni. Köszönjük, hogy anyagilag is hozzájárultok plébániánk életéhez.

Hirdetések 2020.02.16-án- Évközi idő 5. vasárnapján

A mai 10:30-as szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek kenetét. Kellő készület után az a katolikus hívő kérheti e szentséget, aki betegség vagy öregség miatt veszélybe kerül.

Ministránstalálkozót tartunk a 9-es mise után a Kaptárban. Hittannal és játékkal várjuk a résztvevőket.

A ma esti szentmisében megáldjuk a kerek házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat. A szentmise után minden jelenlévő házaspár és jegyespár kérhet áldást.

A jövő vasárnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára fordítjuk.

Még lehet jelentkezni a jegyeskurzusra, amit a plébánián tartunk a házasságra készülőknek márc. 1-től ápr. 5-ig vasárnaponként az esti szentmise után. Jelentkezni ITT lehet.

Segítséget kérünk a szentségimádásban: Kérjük, aki vállal egy órát, jelezze a sekrestyében vagy az irodában.

Hirdetések 2020.02.09-én – Évközi idő 5.vasárnapján

Hálásan köszönjük a Szent Imre Karitász múlt heti gyűjtésére adott adományaitokat.

A ma kezdődő Házasság hete programjait a hirdetőn és a szórólapokon láthatjátok. Jövő vasárnap, az esti szentmisében megáldjuk a kerek házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat. Kérjük, ti is hívjátok meg a jubiláló házaspárokat, akiket ismertek. Jelentkezni lehet a szórólaptartóból elvihető jelentkezési lappal, vagy a plébánia honlapján: ITT. A szentmise után minden jelenlévő házaspár és jegyespár kérhet áldást.

„Érints meg engem!” – dicsőítő imadélutánra hívunk benneteket ma 16 órától. A mai napon 15 óráig lesz szentségimádás.

A betegek világnapja alkalmából jövő vasárnap (febr. 16-án) a 10:30-kor kezdődő szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek kenetét. Ez a szentség megerősít az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá tesz arra, hogy a betegséget erős lélekkel viseljük, segíti gyógyulásunkat, ha az szolgál üdvösségünkre, illetve általa kérjük és elfogadjuk a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. Az a katolikus hívő kérheti e szentséget, „aki értelme használatának elérése után, betegség vagy öregség miatt veszélybe kerül.” Meg lehet ismételni, ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik, vagy a veszély súlyosabbá válik. (1004. kánon) A szentség felvétele a kegyelmi állapotot kívánja, szentgyónással is készüljünk rá!

Rózsafüzértársulatunk következő imaórája szombaton 17 órakor kezdődik.

Ministránstalálkozót tartunk a jövő vasárnapi 9-es mise után a Kaptárban. Hittannal és játékkal várjuk a résztvevőket.

Jegyeskurzust tartunk a plébánián márc. 1-jétől ápr. 5-ig vasárnaponként az esti szentmise után. Szeretettel várjuk a házasságra készülők jelentkezését február 16-ig. Jelentkezni ITT lehet.

A püspökség felhívására és velük egyetértésben kérjük a híveket, hogy óvodába, általános iskolába, gimnáziumba vagy kollégiumba készülő gyermekeik, unokáik számára támogassák a katolikus intézményeinkbe jelentkezést. Ez is hozzátartozik a gyermekek vallásos neveléséhez, a hit átadásához, amit a házasságkötéskor és a kereszteléskor megígérnek a szülők.