Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

        Az utóbbi időben nagy örömömre több olyan érdeklődő emberrel találkoztam, aki egyáltalán nem, vagy nagyon régen vett részt (komoly) hitoktatásban, és szeretnék megismerni, kik vagyunk, mit hiszünk és mit teszünk. Ez a három – kik vagyunk; mit, pontosabban kiben hiszünk; és ebből milyen tettek és élet fakad – elválaszthatatlanul összetartozik. A katolikus egyház „a kereszténység azon része, amely a római pápa fősége alatt, az Egyház hierarchikus szervezetében vallja a katolikus hitet és él az Eucharisztiából és a hét szentségből, vesz részt a liturgiában, és a bűnbánat útját járva törekszik igazodni Krisztust követve az erkölcsi törvényekhez és az evangéliumi tanácsokhoz.” (Magyar Katolikus Lexikon)

       Nagyböjt elejétől ezért közös katekizmus-olvasásra hívom mindazokat, akik szeretnék hitünket jobban megismerni. Nem csak a nemrég katolikus hitre térőket és az érdeklődőket, hanem mindenkit, akinek fontos a hit. Akit szeretünk, azt törekszünk jobban megismerni. Isten iránti szeretetünkből fakadni kell a vágynak, hogy jobban megismerjük őt: kinyilatkoztatását, műveit, Egyházát és azt, amit Egyháza a Szentlélek által vezetve megfogalmazott Istenről és az emberről. És hiszem, hogy fordítva is igaz: ha jobban megismerjük az Egyház által megőrzött és a nekünk is ajándékként átadott hitet, jobban megszeretjük Istent, az Egyházat, a liturgiát, a szentségeket… Többet fog jelenteni a szentmise és az imádság is, több köze lesz életünkhöz és talán magunkra és másokra is új szemmel, még inkább új szívvel fogunk tekinteni.

        A “Fidei Depositum” kezdetű apostoli konstitúció szerint „egy katekizmusnak hűségesen és szerves egységben kell bemutatnia mind a Szentírás, az Egyház élő hagyománya és a hiteles Tanítóhivatal tanítását, mind az egyházatyák és a szent férfiak és nők lelki örökségét, hogy a keresztény misztériumokat jobban megismertesse, és Isten népének hitét újjáélessze. Figyelemmel kell lennie a tanfejlődésre, melyet a Szentlélek az idők folyamán az Egyháznak adott. (…) A katekizmus tehát újat és régit fog előhozni (vö. Mt 13,52), mert a hit mindig ugyanaz, ugyanakkor mindig új fény forrása.”

        Aki kedvet kap a közös olvasáshoz, elmélkedéshez, iratkozzon fel hírlevelünkre: ITT. A heti hírmondóban írjuk meg, melyik szakaszt olvassuk el az adott héten. A jelentkezők kapnak egy katekizmust (Hiszek. Kis katolikus katekizmus címűt, mely a Katolikus Egyház Katekizmusának rövid összefoglalása). A kedd esti szentmisékben az evangélium után az adott témakörről tartok egy nem hosszú összefoglalást és kiegészítést. Március 10-én az 1.1 rész kerül sorra: Mindenki szívében ott rejtőzik a vágy Isten után.

Adja Isten, hogy katolikus hitünk a mi életünkbe is hozzon új fényt!

Ferenc atya