Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Kedves Testvérek!

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én meghozott rendelkezése alapján (visszavonásig) minden közös, nyilvános plébániai program elmarad, templomunkban a nyilvános liturgiák szünetelnek, az utolsó nyilvános szentmise szombaton (március 21-én) 18 órakor lesz megtartva.

A megyéspüspök minden hívő számára (visszavonásig) felmentést ad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ebben a helyzetben a vasár- és ünnepnapok megszentelésének céljából a hívek fordítsanak kellő időt személyes (vagy családi) imádságra, olvassák a Szentírást és ha lehetséges kövessenek szentmiseközvetítést. (Honlapunkon tájékoztatunk a lehetőségekről.)

Mi, papok, továbbra is minden nap mutatunk be szentmisét a ránk bízottakért, hiszen az Eucharisztia az Egyház életének középpontja. A híveket arra buzdítjuk, hogy mindennapi személyes imáikkal lélekben kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.

A vállalt miseszándékokat magánmise formájában elvégzem. Ha valaki inkább elhalasztaná a kért miseszándékot arra az időre, amikor újra lehet nyilvános szentmisét ünnepelni, jelezze az irodában e-mailben vagy telefonon! (Más irodai ügyben is lehetőleg ezeket az elérhetőségeket használjátok!) A miseszándék nélküli napokon a szentmisét a plébánia területén élőkért ajánlom fel és a járvány által érintettekért (betegekért, hozzátartozóikért, egészségügyi dolgozókért, segítőkért, döntéshozókért…)

Bátorítalak benneteket az otthonmaradásra (aki megteheti) és a hatósági intézkedések fegyelmezett betartására. Ennek tiszteletben tartásával írom: amíg csak lehetőség lesz rá, a templom egyéni imádságra (szentséglátogatásra) nyitva lesz minden nap, a kiírás szerint.

Ebben az időszakban mi, papok, a szentségeket is csak kivételes esetben szolgáltathatjuk ki.
A jelenlegi helyzetben a húsvéti szentgyónás és áldozás elmaradása nem bűn. Kérlek, nyugtassátok meg ismerőseiteket, ha emiatt aggódnának! Ezzel együtt jelzem, hogy az utolsó nyilvános szentmisén (szombat este) a szentmise keretében általános feloldozást adok azoknak, akik felkészülnek a gyónásukra alapos lelkiismeretvizsgálattal, bűnbánattal és a szándékkal, hogy elvégzik az elégtételt és majd egyénileg is megvallják súlyos bűneiket, amikor lesz rá lehetőségük.

Mivel nem lesz lehetőség a közeljövőben áldozni, ajánlom én is a lelkiáldozás gyakorlását, „amely az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit (…) elimádkozva például ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy: Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.”

A temetéseket is csak szűk körben tarthatjuk meg, a gyászmisét pedig magánmiseként ajánlom fel az elhunytért, vagy egy későbbi időpontra halasztjuk, amikor már engedélyezettek lesznek a nyilvános szertartások.

Bátorítalak titeket (magammal együtt), hogy keressük Isten, a többi ember és saját magunk szeretetének lehetséges módjait ebben az új helyzetben! Átgondolhatjuk, miről mondunk le és mit vállalunk a nagyböjti időben, hogy növekedjünk a hitben, reményben és szeretetben. Most talán több lehetőségünk van gyakorolni az egyéni és a családban végzett imát, olvasni a Szentírást, a Katekizmust, vagy jó előadásokat hallgatni… Online felületeinken én is próbálok ehhez segítséget nyújtani.

Köszönöm, hogy eddig veletek együtt ünnepelhettem a szentmiséket, a szertartásokat, a közös programokat. Köszönök minden eddigi templomi és közösségi szolgálatot és részvételt. Bízom benne, hogy mielőbb újra együtt adhatunk hálát Istennek gondviseléséért, minket el nem hagyó szeretetéért – és egymásért.

Ferenc atya

Online miseközvetítések

Hogyan készüljünk rá és kapcsolódjunk be? (online szentmise netikett)

Kaposvárról, a donneri templomból, Vörös Péter atya és Kisiván Csaba atya (vasárnap 10:00)

Pál Feri atya (vasárnap 18:30)

Jezsuiták Barátai (hétköznap 18:00, vas. 10:00 és 18:00)

Egyéb lehetőségek (Forrás: Magyar Kurír)

 

Archívum