Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Hirdetések 2020.11.15-én – Évközi idő 33. vasárnapján

A püspöki konferencia és püspök atya november 9-i rendelkezései alapján templomunk nyitva lesz és szentmisék is tarthatóak az előírt biztonsági intézkedések betartásával: maszk használata (, mely az orrot és a szájat is eltakarja), legalább másfél méter távolság tartása a többiektől, kézfertőtlenítés a templomba belépéskor és áldozás előtt. Idézet a rendelkezésekből (az egészet a hirdető tévén és a honlapon is elolvashatjátok):

“Aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe.”

“Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában.”

“Ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban.”

”A plébániai irodákon az ügyintézés online formában történjen, és csak a legszükségesebb esetekben legyen személyes kontakt.”

”A plébániákon a közösségi programokat és oktatásokat fel kell függeszteni (…)”

Tehát minden tervezett közösségi program és találkozó bizonytalan ideig elmarad. Honlapunkon és facebook-oldalunkon igyekszünk gyakran ajánlani olyan tartalmakat, melyek segíthetnek a jelen helyzetben.
A szentségimádás folytatódik a templomban és szentmisék is lesznek az előírások betartásával. Szentgyónásra egyéni megbeszélés alapján lesz lehetőség. Kérjük, lehetőleg e-mailben intézzétek az irodai ügyeket vagy telefonon.

Ebben a helyzetben az Erzsébet-napi vendégséget idén nem tudjuk megtartani és az adventi teaház is elmarad. Az ottani bevételt minden évben a rászorulóknak szánt karácsonyi csomagok összeállítására fordítottuk, ez a lehetőségünk idén nincs meg. Helyette a plébániánk 30 éves fennállásának alkalmából kiadott kötet megvásárlásából befolyt összeget a kiadás költségének fedezésén túl a karácsonyi csomagokra fordítjuk. A sekrestyében és az irodában kapható 1500 forintért. Szeretettel ajánljuk a könyvet mindenkinek, és kérjük, így is támogassátok a Szent Imre Karitász munkáját.

Egyházmegyénk Ifjúságpasztorációs Irodája a fiatalok számára kínál online lehetőséget lelkivezetésre, lelki beszélgetésre vagy más jellegű problémák, nehézségek esetén szakemberrel történő beszélgetésre, tanácsadásra. Részletek a plakáton.

Az Apostoli Penitenciária az idei évre a következő rendelkezéseket hozta:

  • A nov. 1-8. közötti időszak egyes napjaira megengedett teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak és imádkoznak az elhunytakért -, áthelyezhető a hónap más napjaira is. Az egyes hívő szabad választására van bízva, hogy melyik lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges, hogy ezek a napok egymást kövessék.
  • A Halottak napjához, november 2-hoz kötött teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik templomot vagy kápolnát látogatnak és ott elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet -, nemcsak ezt a napot megelőző vagy követő vasárnapra, illetve Mindenszentek főünnepére helyezhető át, hanem az egyes hívő szabad döntése alapján, november hónap bármely más napjára is.

A búcsút az nyerheti el, aki meg van keresztelve, és a kegyelem állapotában van. A teljes búcsú elnyeréséhez azon túlmenően, hogy a léleknek nem szabad ragaszkodnia semmiféle bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz sem, meg kell tenni a következő három feltételt: szentségi gyónás, szentáldozás, a Szentatya szándékéra történő imádság.

Aki szeretné megrendelni a jövő évi „Marana Tha” újságot, a Katolikus Karizmatikus Megújulás Lelkiségi Lapját, jelezze szándékát Tóthné Zelei Idának vagy az irodának.

A katolikus iskola rajzpályázatot hirdet nagycsoportos óvodások számára: “Ilyennek képzelem az iskolát” címmel. Részletek a plakáton.

 

Archívum

Share This