Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Hirdetések 2020.11.08-án – Templomunk búcsúja

Csak a járvány tüneteit nem mutató ember vehet részt személyesen szentmisén és közösségi programokon. A templomban lehetőség szerint tartsuk a legalább másfél méter távolságot, viseljünk maszkot, mellőzzük a kézfogást, és továbbra is csak kézbe áldozásra van lehetőség. Aki áldozik, nyitott tenyerébe fogadja Krisztus testét, „Ámen”-nel válaszoljon és ott helyben vegye magához az Oltáriszentséget, majd menjen vissza a helyére, mellőzve minden egyénieskedést. Kérjük, adományaitokat a szentmise végén dobjátok be a perselybe.

Köszönjük a templomtakarításban résztvevők idejét és segítségét. Köszönjük a karitásznak szánt adományaitokat és minden adományt, mellyel plébániánk életéhez és tevékenységeihez hozzájárultok.

Az Apostoli Penitenciária az idei évre a következő rendelkezéseket hozta:

  • A nov. 1-8. közötti időszak egyes napjaira megengedett teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak és imádkoznak az elhunytakért -, áthelyezhető a hónap más napjaira is. Az egyes hívő szabad választására van bízva, hogy melyik lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges, hogy ezek a napok egymást kövessék.
  • A Halottak napjához, november 2-hoz kötött teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik templomot vagy kápolnát látogatnak és ott elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet -, nemcsak ezt a napot megelőző vagy követő vasárnapra, illetve Mindenszentek főünnepére helyezhető át, hanem az egyes hívő szabad döntése alapján, november hónap bármely más napjára is.

A búcsút az nyerheti el, aki meg van keresztelve, és a kegyelem állapotában van. A teljes búcsú elnyeréséhez azon túlmenően, hogy a léleknek nem szabad ragaszkodnia semmiféle bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz sem, meg kell tenni a következő három feltételt: szentségi gyónás, szentáldozás, a Szentatya szándékéra történő imádság.

A mai napon ünnepeljük templomunk búcsúját és plébániánk 30 éves fennállását. Az esti szentmisét Varga László püspök atya mutatja be, előtte szeretettel hívunk mindenkit a 17 órakor kezdődő taizéi énekes szentségimádásra, mely alatt gyónási lehetőség is lesz. Erre az ünnepre kiadtunk egy kötetet, melyet szeretettel ajánlunk mindenkinek. A sekrestyében és az irodában lesz kapható 1500 forintért. Az így befolyt összeget a kiadás költségei mellett a rászorulóknak szánt karácsonyi csomagok összeállítására is fordítjuk.

A jelenlegi helyzetben az Erzsébet-napi vendégséget idén nem tudjuk megtartani és idén az adventi teaház is elmarad.

Krisztus Király főünnepének előestéjén, november 21-én 17 órai kezdettel orgonás énekes közös szentségimádásra hívunk benneteket templomunkba, csatlakozva a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezéséhez. Otthoni imádsággal is be lehet kapcsolódni a szentségimádásba. Imádkozzunk egymásért és az egész világért!

Jövő vasárnap a 9 órai szentmise után szeretettel hívjuk a ministránsokat és minden érdeklődő iskolást a délig tartó találkozóra: rövid próba után a Kaptárban folytatódik az alkalom.

Archívum

Share This