Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Hirdetések 2020.03.01-jén – Nagyböjt 1. vasárnapján

Köszönjük a katolikus iskolák javára adott perselyadományt, melyet továbbítottunk a püspökségre.

A Szent Imre Karitász a mai szentmisék előtt és után köszönettel várja a rászorulóknak szánt tartósélelmiszer- és pénzadományaitokat.

Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti idő, melynek célja a húsvét ünneplésének előkészítése. Ezt szolgálja a mai szentmisék utáni hamvazkodás, a böjt és a keresztút elimádkozása, a bűnbánat, az egyéni ima, az önfegyelem és az adakozó szeretet gyakorlása. Törvénykönyvünk így fogalmaz a böjti napokról: „a krisztushívők különösen is törődjenek az imádsággal, gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat, sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat.” Kérjük, vállaljatok böjtöt plébániánkért is, mely idén lett 30 éves.

Péntekenként 18:00-tól keresztutat imádkozunk a templomban. Ezen a héten a Szent Imre Kórus vezeti az imádságot.

Az egyházi hozzájárulás az egyházközség mint intézmény működtetésére befizetett összeg. A püspöki kar által ajánlott mértéke: évenként az éves nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk. Ez havi 100 ezer forintonként évente 12 ezret jelent. Ebből finanszírozzuk a templom, a plébánia és a közösségi terek rezsiköltségeit és karbantartását, a munkatársak bérét, egyéb költségeket (pl. közösségi programok, tábor, karitász csoportunk támogatása). Az idei hozzájárulást az orgona felújítására és a plébánia épület részleges tetőcseréjére is fordítjuk. Nevet és lakcímet megadva lehet befizetni akár több részletben is, honlapunkon, a sekrestyében, az irodában, banki átutalással vagy csekkel. Ezeken kívül a következő két vasárnap a délelőtti misék után lehetőség lesz befizetni a templomkertben felállított sátornál. Köszönjük, hogy anyagilag is hozzájárultok plébániánk életéhez.

További plakátok

Archívum