Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Kaposvár belvárosától nem messze, a Táncsics Gimnáziumtól pár száz méterre áll helyi védelem alatt álló templomunk. 1912-ben készült el, elsősorban a közeli gimnázium diákjai számára. Szerepe különleges Kaposvár egyházi életében. Sok ember jár ide a városból ma – sőt messzebbről is lelkigyakorlatra –, mert valami olyat találnak meg itt, amit máshol nem. Mi ennek a titka? A jelenből kiindulva mondhatnám azt, hogy a plébános, Varga László közösséget összetartó ereje, befogadó szeretete, hűséges hite és szolgálata… Más részről az egész nap tartó szentségimádás – ami itt már hosszú évek óta folyik, – ez mély kegyelem forrása…

Most, hogy egy kicsit a templom történetébe és építészeti vonatkozásaiba is beletekintettem, felötlöttek bennem még újabb szempontok is. Rájöttem, hogy a templom varázsa nem ilyen egyszerű! Annak, hogy önmagában is mély kisugárzása van az épületnek, ebben része van az építészen kívül Kaposvár város lakóinak, az itt élő emberek összefogásának, hitének, anyagi áldozatának. Mikor kezdődött mindez? A templom építésének ötlete 120 esztendeje, 1896-ban merült fel a gimnázium építésekor, amikor már az ifjúság vallásos nevelésére is gondoltak. Mert nagyot álmodni az akkori gimnáziumi hittanár Bécsy Márton és a templomépítő bizottság, amikor elképzelték a jövő városát! Gondoltak arra, hogy a városrész nőni fog, s nem csak kápolna kell az ifjúságnak, hanem rendes templom Kaposvárnak! Az idő tökéletesen igazolta a több mint száz éve megfogalmazott feltevést: tele volt emberekkel évtizedekkel ezelőtt, és tele van ma is.
templom
Krisztinkovich Béla – a templom építésze – a szomszédos gimnázium egykori diákja felajánlotta, hogy ingyen elkészíti a templom terveit. Szeretetből készült az eredetileg kápolnának tervezett épület nem pénzért, – ez már önmagában segítette a tervezőt abban, hogy szabadon bontsa ki az épület poézisét. Létrejött a kapcsolat az épület lényegi mondanivalója és az építészeti kifejezőeszközök között. Az építésznek mély indíttatása volt a tervezési munka elvégzésére, elkötelezettsége segítette az épület létrehozását.(Jelenlegi ismereteink szerint ez volt az építész egyetlen ismert munkája.) A templom latin kereszt alaprajzú, egyhajós, félköríves apszissal készült, nyugati részén aszimmetrikus toronnyal.

Aki csak rövid ideig is időz a templomban, katarzist él át. Ez nem más, mint az az üzenet befogadása, amit a Szent Imre-templom közvetít. Hogyan történik ez a kommunikáció? Esztétikai jeleken keresztül, aminek legfontosabb eleme a fény. A templom elhelyezkedése keletnyugati irányú, ún. „keletelt” (bejárat: nyugat, oltár: kelet) a régi középkori hagyománynak megfelelően. A nap reggel az apszis színes, szenteket ábrázoló üvegablakaira esik, különleges fényhatásokat és misztikus élményt keltve. Az üvegek a budapesti neves üvegfestészeti intézetben készültek, ami akkor Waltherr Gida vezetése alatt állt. A különleges színhatású ablakok hazánk üvegművészeti értékei között szerepelnek. A hét ablakból ötön Árpád-házi királyok szerepelnek: középen Szent Imre, a templom védőszentje. Délután a déli oldalról érkező fény a kereszthajó körablakára esik és az örvendetes rózsafüzér titkait ragyogja be. Az üvegek szín- és formavilága emeli a teret, az ablakok szimmetrikus elrendezésű 3-1-3 felosztása rendezettséget, megnyugvást sugároz. Valamit, ami már földöntúli béke… Az építész a középkori hagyományok példáját követte: neoromán stílusban tervezte meg a templomot, de neogótikus és barokk elemek is megjelennek az épületen. Az ablakok fény és színhatásai a gótikus katedrálisok fénykezelésére emlékeztetnek, a román stílust idézik a faragott oszlopfejek a belső térben és a nyugati kapu levélmintás, bélletes, oszlopos kapuzata.
templom2A természetből vett formákat is láthatunk a templomban a kovácsoltvas ajtó díszítéseiben és az áldoztató rács stilizált virágmotívumaiban. A város híres műlakatosmestere, Scholz Gyula készítette őket. A szecesszió jegyében fogantak: jellemzője, hogy geometrikus a díszítőelemek többsége, négyzetvasból hajlított, különböző átmérőjű, egymásba csúsztatott körökből, körívekből áll. A templom falainak egykori indás, leveles festése művészi egységbe foglalta a belső teret egykor, amit Z. Soós István kaposvári festőművész készített 1925-ben. Sajnos az 50-es években lemeszelték, ma már csak képeslapon látható. A festőművész munkája a templom külső falán található az Útmenti Boldogasszony kép. Ez a kegykép szorosan kapcsolódik a jezsuita rendhez, mivel Loyolai Szent Ignác rendszeresen a 16. században abban a római templomban misézett, ahol az oltáron az Útmenti Boldogasszoony volt az oltárkép.

A templom belső szakrális díszei hozzá tartoznak a hely szelleméhez. Igazán csak költői megfogalmazás közelítheti meg, mit jelent nekünk. Kedves, megszokott tárgyak, személyes ismerőseink. Nem művészi értékük miatt kivételesek, hanem mert sok kaposvári hívő imája itt kapott meghallgatást, erről tanúskodnak a templomban elhelyezett szobrok, amiket felajánlásból készíttettek. E hely megszentelt, összeér itt az ég és a föld, a hely és az épület katarzisa eggyé válik. „Szent hely az, ahol az ember az Istennel, az ősök szellemével teremt kapcsolatot. Ég és föld összeköttetése jön létre ebben a centrumban, s e köré szerveződik a rendezett világ. Ami rajta kívül esik, az a káosz.“

A Szent Imre-templom ma is kommunikál azzal, aki belép oda. Vajon „A por, a víz és a szél munkája belepi utolsó épületeinket, útjainkat, alkotmányainkat. De tudom, lesznek művészek, és ebben áll életem reménye, akik igyekeznek majd akár évmilliókra szóló nyomot hagyni anyagban, jelrendszerben, tartósan és cáfolhatatlanul az utánunk vagy a máshonnan érkező értelmes lények számára. Jelet hagyni, hogy voltunk és elbuktunk, de lényünkben és e jelekben a magyarázat. A tanulság. Művészet lehet csak. Por, víz, szél, tűz ne ártson neki. Az idő össze ne zavarja jelentését.” Kondor Béla: Boldogságtöredék meghalljuk-e üzenetét, amit személyre szabottan mond nekünk?

H. MOLNÁR KATALIN