Köszöntő

“Egy fecske, vagyis egy pap nem csinál ugyan nyarat, de a nyár meghozza a fecskéket.”

 

Ez a gondolat Balás Béla püspök úrtól való. 2000-ben írta, plébániánk akkor megjelent Jubileumi évkönyvébe. A Szent Imre Plébánia honlapja egy „virtuális fecskefészek”, ahonnét látszik az összes eddigi fészekrakó munkája és remélhetőleg gazdagítunk mindenkit, aki benyit hozzánk.

Bár gyarapodó számú közösségeink, rendezvényeink és szolgálataink célja azonos – Isten dicsérete, közösségünk építése és az evangelizáció –, mégis különbözőek. Más-más csoportokat szólítanak meg, más részfeladatuk van.

A közösség létezéséhez, fenntartásához szükséges alapszolgálatok között első helyen szerepelnek a zenei szolgálatok (kántor, Szent Imre Kórus, gitáros csoportok), akik a liturgiáinkat teszik széppé, valamint a takarítók és díszítők csoportja, mert nélkülük nem működne sem a templom, sem a plébániai élet.

Az irodában segítünk mindenben, amiben csak tudunk. Képviselőtestületünk tagjai felelősek plébániánk életének egy-egy területéért, együtt igyekeznek a közösséget Isten felé vezetni.

A rendszeresen ismétlődő liturgikus programjainkkal (szentmisék, litániák, gyóntatás, állandó szentségimádás, rózsafüzér, lelkigyakorlatok) igyekszünk mindenkit az „élő vizek forrásához” vezetni.

Mivel „a hit tettek nélkül halott”, szeretetszolgálatunk tagjai lehetőséget biztosítanak a rászorulók alkalmi és rendszeres támogatására. A közösség által havonta felajánlott tartós élelmiszerekből és pénzadományokból minden hónapban 25-30 élelmiszer csomagot juttatunk el a rászorulókhoz, 2015. novembere óta pedig naponta több száz embernek osztunk meleg ételt.

Külön programokkal és ifi közösséggel próbáljuk az ifjúságot evangelizálni. Ministránsképzés, játszóházak, Ciklus-show, Biztos-út, Ifi Alpha és gitáros-énekes csoport. Évente rendezünk farsangi bált, majálist és zarándoklatot.

S végül igyekszünk egyre tágabb teret adni a Szentlélek a karizmatikus megújulás programjaival. Az „Érints meg engem!” ima délutánokkal, Élet a Lélekben szemináriumokkal, evangelizációs kurzusokkal és a Sejt evangelizációval.
Így alakul és bontakozik egyházközségünk élete. Mindezek a szolgálatok, csoportok nem különíthetők el egészen, egységet alkotnak. És ha építjük, megőrizzük az egységet – felragyog általuk Isten dicsősége!