Temetés

Tisztelt Gyászoló!

Ha hozzátartozóját egyházi temetésben szeretné részesíteni, kérjük:

1. Egyeztesse a temetés időpontját a plébános atyával (a temetés időpontjának végleges rögzítése előtt!), ebben a temetkezési vállalkozó segítségére lesz!

2. Keresse fel a Plébániahivatalt nyitvatartási időben, ahol az adatok felvétele történik.

Szükséges iratok és adatok:

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • az elhunyt neve, vallása
 • születési helye és ideje
 • házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
 • pontos lakcíme
 • ha nem plébániánk területén lakott: temetési engedély a lakóhelye szerinti plébániától
 • részesült-e halála előtt a haldoklók szentségében?
 • a haláleset helye, ideje
 • a halál oka
 • a temető megjelölése
 • a temetés pontos időpontja
 • koporsós, vagy urnás temetés?
 • igazolás, vagy nyugta, ha az egyházi hozzájárulást más egyházközségben fizette
 • a költségeket térítő neve, címe, telefonszáma

A stóladíj 2015-ben 15.000,- Ft.

Gyászmise kérhető, díja 2.100,- Ft.

A haláleset első évfordulóján közös megemlékező szentmisét mutat be a plébános atya az abban a hónapban elhunytakért, a hónap utolsó keddjén, melyre családpasztorációs szolgálatunk hívja meg a gyászoló hozzátartozókat.

Szentmisék kérése

Szentmisék a sekrestyében a misék előtt és után, illetve a Plébániahivatalban (nyitvatartási időben) kérhetők.

Egyházközségünk Képviselőtestületének határozata szerint a Szent Imre templomban tartott misékre felvett szándék rendje a következő:

1. egy család (önálló adófizető) egy évben maximum 3 szentmisét kérhet különböző szándékokra.

2. lehetőség van arra, hogy egy szentmisére több (max. 2) miseszándékot is felvegyünk, különböző családoktól (személyektől).

           Ennek feltételei a következők:

          1. Minden miseszándék-kérő beleegyezik a „közös” szentmisébe

          2. Csak azonos jellegű szándékokat lehet összevonni

3. szentmisét legkésőbb 2 héttel a megjelölt dátum előtt lehet kérni.

Szentmisék díjai:

csendes (hétfő): 1.200,-

énekes: 2.100,-