Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Támogatás

Közösségünket számos módon támogathatod:

  • Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás (régebben adó vagy párbér) az egyházközség mint intézmény működtetésére befizetett összeg. A megyéspüspök által ajánlott mértéke: évenként az éves nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk. Ebből finanszírozzuk a közösségi terek (plébánialakás, Találkoz-lak) rezsiköltségeit és karbantartását, munkatársaink bérét, ingatlanjaink (pl. a templom) kötelező vagyonbiztosítását és az adminisztratív költségeket (telefon és internet, papír, fénymásolás, postaköltség stb.). Befizethető készpénzben a sekrestyében, az irodában; csekken, valamint (rendszeres) banki átutalással.

  • Adomány

Természetben, pénzben vagy szolgálatban nyújtott önkéntes, jótékony célú támogatás. Tevékenységünk egyes kiemelt területei (ifjúság, szeretetszolgálat, karizmatikus lelkiség…) külön is támogathatók. Az adományozó szándékát minden esetben tiszteletben tartjuk, ezért ezt kérjük pontosan megjelölni a “közlemény” rovatban.

Plébánia: 10700172-69639269-51100005 (CIB Bank)
Befizetésnél, utaláskor kérjük megadni a befizető nevét, lakcímét, és a befizetés/utalás szándékát.

  • Perselypénz

A szentmiséken gyűjtött adomány. A Szent Imre templom üzemeltetésére (fűtés, világítás, virágdíszítés, liturgikus költségek: pl. gyertya, ostya) fordítjuk. A meghirdetett központi gyűjtések (katolikus iskolák, missziók, Péter-fillér stb.) bevételét azonnali számolás után a Püspökség számlájára fizetjük be, innen kerül az országos alapba. Kivétel a Katolikus Karitász javára szervezett gyűjtés, ennek 40%-a hivatalosan egyházközségünk Szeretetszolgálatát támogatja.

  • Stólapénz

Az egyházi szolgáltatások (szentmisék, esketés, temetés) alkalmával fizetendő díj. Szabott ár, melynek mértékét és a szolgálattevők közötti elosztásának arányát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szabályozza.

  • Tized

Önkéntes, rendszeres adomány a hívő közösség támogatására. Bármilyen jövedelmünk (munkabér, örökség, nyeremény stb.) 1 tized része.

  • Adó 1%

A személyi jövedelemadó bevallásakor támogathatjuk valamelyik bejegyzett egyházat. Az állam a részére befizetett összeget a felajánlók számának arányában osztja szét az egyházak között. (Ezért fontos akkor is beadnunk a rendelkező nyilatkozatot, ha alacsony jövedelmünk miatt nincs fizetendő adónk!) Az így kiszámított ráeső pénzösszeget a Magyar Katolikus Egyház központja kapja meg és osztja szét egyházmegyéi között. Plébániánk ebből kapja az évi fix összegű egyházmegyei támogatást. Adónk egy másik 1 %-ával pedig egy civil szervezetet támogathatunk. Ha erről az adóbevallásban érvényesen rendelkeztünk, az APEH az alapítvány részére az összeget átutalja.

Magyar Katolikus Egyház – 0011