Közösségek

Szent Imre kórus

„A kaposvári Szent Imre-templomot elsősorban az ifjúság vallásos nevelése céljából emelték (1912-ben) kereken egy évszázaddal ezelőtt” – olvashatjuk Mohay Gábor, a templom 100 éves centenáriuma alkalmából megjelent könyvében.

Kezdetben a Somssich Pál – most Táncsics Mihály gimnázium -, de a város más diákjainak ifjúsági templomaként, Szent Imre példájának követését és pártfogását kérve, a gimnázium ifjúsági énekkara vasár- és ünnepnapokon a 9 órai diákmisén énekelt, egészen a Rákosi diktatúra idejéig.
Kórusunk megalakulása az 50-es évek elejére tehető, amikor a gimnáziumi kórus már nem léphette át a templom küszöbét, de tagjai (akkori és régi gimnazisták) kitartottak az egyházüldözés kezdeti éveiben is a templom mellett. Alkalmi kórusvezetők után Éva nővér próbálta az egyházzenét megmenteni, sokat foglalkozott a kisiskolásokkal, és ha tiltva is volt, családok egy-egy nagyobb szobájában alkalmi hangversenyeket „rendezett” a kicsik szereplésével. A felnőtt kórus a keze nyomán 50 főre duzzadt, az ő lelkesedésükkel, kitartásukkal és szorgalmukkal, talán éppen a nehézségek leküzdése miatt, „gyönyörű évek” jellemezték ezt az időszakot. Éva nővért Zala Margit kántor követte, akinek ideje alatt a kórus önállóan, kórusvezető nélkül tovább működött.
E kisebb hullámvölgy után Pázmány Lajos atya hívó szavára 1966-ban Kiszely Adél nővér érkezett Piliscsabáról, aki kántorként és karvezetőként, magas zenei műveltségével és mély lelkiségével értette meg a kórustagokkal az Augustinustól eredeztető mondást: “aki énekel, kétszeresen imádkozik”. Később – Adél nővér terheinek enyhítésére – a 70-es évek közepétől a Kardos házaspár vette át a kórus irányítását, Kardos Kálmánné Éva karvezetőként, Kardos Kálmán orgonistaként. Ezt követően, ugyancsak ehhez a munkához kapcsolódott karvezetőként Dr. Kerekesné Pytel Anna is.

Az énekkar a belső növekedés mellett kifelé is látványos fejlődésen ment át. A rendszeres havi szentmiséken való szolgálat mellett a karácsonyi ünnepkörre is külön készülnek, valamint a nagyheti eseményeket (virágvasárnap, nagypéntek, húsvétvasárnap), pünkösd ünnepét is kíséri a szolgálatuk. Állandó résztvevőjük az egyházmegyei énekkarok minősítő hangversenyeinek, a Szent Cecília tiszteletére rendezett kaposvári egyházi kórusok találkozójának valamint más kaposvári egyházi kórusok által rendezett hangversenyeknek (pl. adventi időben és pünkösdkor).
Meghívásoknak eleget téve és a kórus által szervezett kirándulások alkalmából ( Pécs, Kalocsa, Balatonlelle, Máriazell, Finnország, Horvátország stb.) szentmiséken, hangversenyeken többször is énekeltek. Repertoárjukban megtalálhatók a magyar és külföldi zeneszerzők miséi, a’capella és orgonakíséretes kórusművek egyaránt.
Jelenlegi létszámunk 33 fő, átlagéletkoruk 65-68 év. Kevés profi zeneértő tag mellett, a többség lelkesedésből énekel, de ez a lelkesedés eredményezi azt a figyelmet és összefogást, amelyből megszólalhatnak a kórusművek. Így elmondható, hogy 2012 tavaszán a Szent Imre-templom 100 éves évfordulója alkalmából készült első cd-felvétel híven tolmácsolja egy templomi kórus elsődleges feladatát, hogy „aki énekel, kétszeresen imádkozik”, és szolgálatával szebbé teszi ünnepeink liturgiáját, Isten dicsőségére és a templomi hívek örömére is.

Források: Dr. Gallai István: Hetven év a kórusban, Spiritus, a Kaposvári Egyházmegye lapja, 2006. május, Mohay Gábor: 100 éves a Kaposvári Szent Imre-templom ( 1902-1912) 
Összeállította: Szörényi Jánosné és Vönöczkyné Magyar Zsófi

Sejtközösségek

Szavamat adom

A nyitott csoport minden páratlan héten, szerdai napokon találkozik.,
Helyszín: Szent Imre Plébánia
Időpont: 18-19,3o óra

A találkozások a Szentírás értésének spirituális, nyitott, ennélfogva átalakító erejű megismerését segítik.
Egy-egy szentírási szakasz üzenetét a csoport tagjainak személyes gondolati gazdagítják.Kérdezhetünk és kérdeznek bennünket, és mindez nyitottságot, alázatot, jelenlétet erősít.

Házasközösségek

A KIALAKULÁSUKRÓL:

1993. tavaszán született az ötlet: milyen jó lenne megismerkedni és beszélgetni más keresztény családokkal. Milyen jó lenne, ha a gyerekeinknek lenne egy olyan baráti társasága, akiket keresztény értékek szerint neveltek. Milyen jó lenne házas- ként is egy közösséghez tartozni! Régi barátokból, volt ifjúsági közösségi tagokból, a plébániához tartozó házaspárokból alakult az első házasközösség 1993. őszén.

Nagyon jó volt együtt lenni!!! Beszélgettünk a Szentírásról és az életünkről, imádkoztunk, kirándultunk, buliztunk, – és közben születtek a gyerekek, egyre többen lettünk. Rendszerint a vasárnapi 9-es szentmisére jártunk, a gyermekeink- kel együtt.

1996-97-ben Laci atya a vasárnapi 9 órás szentmisét családos misévé formálta a meglévő házasközösség segítségével. A gyermekek gyertyát tartanak az Evangélium felolvasása közben, az átváltoztatáskor pedig kis csengőkkel csengetnek. Kezdetben a prédikáció után a házasok is mondtak néhány gondolatot. Jelenleg a házasközösségek tagjai végzik a könyörgést.

Ezen a családos misén egyre több és több kisgyermekes család vett részt.1998-ban két másik házasközösség alakult, amiket aztán újabbak követtek.

A JELENLEG ÉLŐ KÖZÖSSÉGEK:

Jelenleg 11 házasközösség működik, ami összesen mintegy 50 családot jelent. A legrégebbi közösség 1997-ben alakult, és gyermekeik közül sokan a kamaszkorba léptek. Van egészen fiatal, 2010-ben alakult közösség is.

Egy-egy közösséghez 4-8 család tartozik, akik kétheti/havi rendszerességgel találkoznak. A találkozókon a felnőttek imádkoznak, beszélgetnek a Szentírásról, a hitükről, az életükről, a gyereknevelésről. Néhány közösségben ez idő alatt a gyerekek is együtt játszanak gyerekvigyázó felügyelete alatt. Sokszor vannak kötetlen találkozók, kirándulások, közös nyaralások, amelyeken a teljes család részt vesz. Vannak, akik gyermeküket egyedül nevelőként csatlakoznak házas- közösséghez. Az ökumenikus házasközösség katolikus tagjai is a Szent Imre templomba járnak.

PROGRAMOKRÓL:

1995-től minden évben május elején a Kaposszentbenedeki Bencés Monostorban tart Laci atya másfél napos lelkigyakorlatot házasoknak.

2000-től minden évben szeptember első vagy második szombatján egész napos Zarándoklatot tartunk a családokért. Évente más és más a téma: Az egyház húsz évszázada, Hegyi beszéd, Miatyánk, Nyolc boldogság, A lélek ajándékai, Találkozás Jézussal…. Gyalog megyünk a Szent Imre Templomtól Kaposszentbenedekig. Utunk során állomások vannak, ahol a házasközösségek segítségével átgondoljuk – átimádkozzuk, mit is jelent a mi életünkben az adott téma. A gyerekeknek játékokkal színesítjük az utat.

Az egyházközség egyéb programjaiban (Majális, Farsangi Bál,…) is aktív szervezők, résztvevők a házasközösségek tagjai.

A SZOLGÁLATOKRÓL:

2000-től minden évben Laci atya csoportos jegyesoktatást tart, melyben a házasközösségek is részt vesznek. Minden alkalommal egy-egy pár beszél a saját házasságáról, küzdelmeiről, örömeiről.

Sokan kereszteltetik gyermeküket templomunkban. A szülők keresztelésre való felkészítését az egyik házasközösség végzi.

HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI HOZZÁNK?

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, gyere el a Szent Imrébe egyik vasárnapi 9 órás szentmisére. Ha még ezután is érdekel a dolog, szólíts meg valakit a családosok közül, vagy menj oda a Laci atyához!

Várunk, akár már van családod, akár még csak kettesben éltek! Várunk akkor is ha valamilyen okból csak egyedül neveled a gyermekedet. Csatlakozhatsz hozzánk akkor is, ha a párod nem szeretne járni, de te igen.

Vannak nyitott közösségeink, és persze vannak olyanok is, amelyek már nem tudnak újakat fogadni. És természetesen új közösségek is alakulhatnak.

Nagyon jó együtt lenni! Nagyon jó, hogy más párok is együtt, egy házasságban keresztényként szeretnék leélni az életüket, hogy örömmel fogadják a gyermekeik születését, hogy őket keresztény értékek szerint nevelik.

Ha ti is így gondoljátok, gyertek! Várunk!

Hit és Fény közösségek

A Hit és Fény 1971–ben született a franciaországi Lourdesban, válaszként az értelmi fogyatékos gyermekek és szüleik szorongására és magányára. Ez a mozgalom a világon mindenütt katolikus alapú, ökumenikus szellemű közösségeket hívott életre.

Alapítói a francia Marie–Hélene Mathieu gyógypedagógus és a kanadai Jean Vanier, aki 1964–ben a franciaországi Trosly–Breuilben megalapította a Bárka közösséget (L’Arche) család nélküli, intézetben élő sérültek számára. A Hit és Fény jelenleg 72 országban 1310 közösséget számlál, a nemzetközi Hit és Fény székhelye Párizsban van.

A közösségek taglétszáma 20-30 fő között mozog, bennük a sérültek, szülők és segítők ideális esetben azonos arányban vannak. Közösségeink rendszeres havi alkalmain szeretetteljes légkörben vagyunk együtt. Ezek a találkozások egyfajta kapaszkodót jelentenek sérült barátainknak, és szüleiknek.

Nagy szerepe van életünkben az ünneplésnek. Az ünnepek közös megtartása sok sérült számára az egyetlen fórum, ahol lehetőségük van a bensőségesség átélésére. Mindazon által ez mindannyiunk számára nagyon kedves, és töltekezést biztosító alkalom.

A Hit és Fény magyarországi ága több, mint 20 éve alakult meg.
Mi, a kaposvári Búzaszemek havonta egy szombat délután találkozunk, amikor megosztjuk egymással örömeinket, bánatunkat, Szentírást olvasunk, majd megpróbáljuk megérteni, mit üzen nekünk az Írás. Imádkozunk, és a végén „agapézunk”. A segítőkkel a találkozó előtt általában tartunk egy megbeszélést, amelyen megtervezzük a találkozót. Közösségünk ünnepi alkalma nyáron az egyhetes tábor, amin csak a segítők és a sérültek vesznek részt. Emellett kötetlen formában szoktunk kézműves-foglalkozásokat, filmnézéseket szervezni.
Közösségünk a nemzeti, és nemzetközi Hit és Fény „nagy családjának” is tagja, így lehetőségünk van évente 1-2 alkalommal a tágabb közösség által szervezett programokon is részt venni. A mi régiónk a segítőknek évente egy alkalommal szervez egy segítői hétvégét, ahol megismerkedhetünk a többi közösség örömeivel, nehézségeivel, és ahol nagyon sokat lehet egymástól tanulni.
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen megismernének minket, és kedvük van egy vidám, egymás elfogadását tanuló közösség tagjának lenni.
Aki többre kíváncsi, azt szeretettel látjuk találkozóinkon. Érdeklődni a közösség jelenlegi felelősénél, Gödölle Katánál lehet a +36 (82) 313952 telefonon (munkanapokon a délutáni órákban).
A magyarországi Hit és Fényről bővebb információt a következő honlapon lehet találni: http://www.hitesfeny.gportal.hu/

Karizmatikus közösségek

Laci atya Kaposvárra kerülésével egy addig csak kevesek által ismert katolikus mozgalom, a karizmatikus lelkiség jelent meg a városban, ill. a Szent Imre templomban.
A rendszeres Élet a Lélekben szemináriumok (nyolchetes lelkigyakorlatok) során a résztvevõk életgyónást végeznek, hogy mind teljesebben be tudják fogadni az Istent, megtapasztalják a Szentlélek kiáradását. Küldetést kapnak a Szeretet továbbadására. A szeminárium során kiscsoportokban találkoznak, imádkoznak, sok esetben ezek a kisközösségek együtt maradtak a szeminárium után is.
A szemináriumok nyomán mintegy 15 katolikus karizmatikus közösség működik szerte a városban. A közösségek többsége hetente, kéthetente találkozik. A találkozókon a közös ima, a Szentírás fontos szerepet kap. A közösségek tagjai aktívan bekapcsolódnak a szolgálatokba.

KANTÁR

Kantár, avagy Kan-tár?
Mit is jelenthet ez a szójáték? Kívülállók számára rejtélyes is lehet, azonban nincs mögötte semmi titok.

Alakult néhány évvel ezelőtt egy olyan közösség, amilyen még nem volt a Szent Imrében. Csak férfiakból áll, viszont a férfiak közül nagyon sokféle megtalálható benne. Van aki idős, van aki fiatal. Van aki tanult, van aki tanultabb. Van aki mindenkit ismer, van akit csak néhányan ismernek. Egy a lényeg, férfiak vagyunk, és a Szent Imréhez tartozunk!

Havonta egyszer, péntek este találkozunk a plébánián röpke 2 órára, de ez idő alatt olyan beszélgetéseket folytatunk, amit csak ott, és csak akkor lehet. Tudod milyen az amikor a legmélyebb gondolataidat is megoszthatod egy nagyobb társasággal?

Van hogy évente egy alkalommal elutazunk a városból, és olyan helyeket, közösségeket, ismerősöket látogatunk meg, amelyek/akik érdekesek lehetnek/voltak számunkra. Voltunk már Szekszárdon, Somogyváron, Nagykanizsán, Homokkomáromban.

Nagyon jó együtt megélni ezeket az alkalmakat azokkal, akikkel máskor csak néhány szót váltasz a mise után, vagy a hétköznapokban összefutsz vele valahol.
Ide úgy jövünk, hogy nem tudjuk mi vár aznap este ránk. Lehet, hogy adunk másoknak valamit, de lehet, hogy mi kapunk Tőlük valami olyat, amire nem is számítottunk. Hogy mit? Lelkiekben nagyon sokat, az összejövetelek végén pedig testiekben még többet: zsíros kenyeret és bort. Ez utóbbit Laci atya jóvoltából!
Voltál már? Vagy lemaradtál róla? Mikor jössz el (megint)?

ÚT-ON

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok köztük.” (Mt 18,20)

Az ÚT-ON a kaposvári Szent Imre plébánia katekumen csoportja, mely Ferenc atya vezetésével hétfőnként 16:30-tól 17:45-ig tartja kiscsoportos beszélgetését, mely a keresztény vallás megismerése által az egyes szentségek felvételéhez vezeti a résztvevőket.

Hogy mi is az a katekumenátus?
A hivatalos válasz szerint: „Az a felnőtt vagy fiatal, aki meg akar keresztelkedni, aki elsőáldozó vagy bérmálkozó szeretne lenni – az a jézusi élet útjára kíván lépni, az egyház közösségében. A megtérő, a szentségekre készülő egy hosszú de nagyon szép úton halad előre a szentségek vételéig: ezt hívják katekumenátusnak.” (Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel)

Viszont ennél sokkal több. Egy új értékrendet, világnézetet ad az embernek, segít az útját kereső, világi dolgokkal terhelt, vallási dolgokban nem jártas embernek az Istenhez vezető utat megtalálni, ezáltal a világban a saját helyét értelmezni, és az egyházi közösségbe beilleszkedni.
A csoportos beszélgetés során nem az a cél, hogy „tankönyvszerűen” ismerkedjen meg a résztvevő a keresztény tanításokkal, hanem kötetlen beszélgetés során lehetősége van a kereszténység útjára lépő embernek az ezen az úton való eligazodásra. A hit megélésében fontos szerepe van a közösségnek is. Nemcsak ebben a csoportban, hanem a plébánia közösségén belül is: a közös programokon való részvétellel (akár segítőként is, kedv és lehetőség szerint), mások megismerésével és az új kapcsolatok, barátságok által.
Én, mint a csoport „oszlopos tagja” bátran ajánlom mindenkinek a csoportot, aki vágyik arra, hogy részesüljön a keresztény szentségekben, jobban megismerje az Egyház hitét, avagy már megkeresztelt személyként vissza kíván térni az Egyházhoz, részese kívánnak annak lenni.

Gyertek bátran, várunk minden érdeklődőt!
dr. Kiss Ildikó

Ministránsok

Az elnevezéssel ellentétben nem csak azokat az általános (és közép)iskolás lányokat és fiúkat tömöríti ez a havi rendszerességgel tartott foglalkozás, akik szívesen szolgálnak az oltár körül (vagy arra készülnek). Vannak köztünk a kórusban éneklők, a szertartásba csengettyűvel és gyertyával aktívan bekapcsolódó, vagy akár csak az ülőhelyükről óvatosan szimpatizáló gyermekek is. A vasárnapi szentmiséken túl a haladókat örömmel látjuk az adventi hajnali miséken, illetve a nagyheti liturgiában teljesített komoly ministránsi kihívásokon is, megfelelő alapozás után.

Az összejövetelek másik célja a közösségépítés, a diákmiséken részt vevő gyermekek belegyökereztetése a plébánia nagy családjába, hogy otthonosak legyenek a templomban és a templomon kívüli egyházközségi programokban. A találkozókon vezetett beszélgetések, közös kézműveskedés, illetve foci segítik az egymás felé való megnyílást. Időnként közös kirándulásokra, élmény-napokra is sor kerül (kalandpark, strand, kirándulás), de természetesen az egyházközségi családos programokon is (zarándoklat, majális) jelen vannak a ministráns gyermekek szüleikkel, testvéreikkel együtt.

Ha kedvet kaptál a ministráláshoz vagy a közös programokhoz, szeretettel várunk! Rendszerint a hónap harmadik vasárnapján, a 9 órai szentmise után kezdődik a találkozó és dél körül ér véget.

„Lépcső” – ifjúsági csoport

Az ifjúsági csoportunk tagjaival (8. osztályosok és idősebbek) péntek esténként találkozunk a „kaptárban”, ahol 17 órától készítjük elő az est többi részét, ami általában vacsorából, éneklésből, előadásból, kiscsoportos beszélgetésből és játékból áll.
A pénteki alkalmakon kívül is igyekszünk minél többször összejönni közös játékra, biciklizésre, filmnézésre, kirándulásra, sportolásra.
Ha szívesen csatlakoznál vagy csak megnéznéd, kik vagyunk, mit csinálunk, gyere bátran!

Ifjúsági csoportunk nyári táboráról további információk ITT találhatók. Részvétel a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, amely ide kattintva letölthető.
A kitöltött nyomtatványt kérjük eljuttatni személyesen a plébániahivatal irodájába ügyfélfogadási időben, vagy a titkar@gmail.com email címre.

A csoport tagjai ezt írták a közösségről:

“Akik nem vallásosak, azoknak is lehetőséget ad új emberek megismerésére.
Ez egy vidám befogadó és barátságos közösség, ahol önmagát is jobban megismerheti az ember az új emberek mellett.”
“Filmnézés, közös ima, profi előadók, barátok, játékok, éneklés”

“A közösségünk nagyon fiatalos, mindig sokat nevetünk. Jó ide jönni egy fárasztó hét után:)
Nagyon sok az izgalmas program, rengeteg a játék. Innen nem megy haza szomorúan senki.
Szoktunk együtt korizni, társasozni, filmet nézni, mozizni. Megyünk idén paintballozni is valamikor!”

“Jó a társaság.
Érdekesek az előadások, és jó a közösség.
Nagyon jó a csoport és sok új dolgot ismerhetünk meg.
Érdekesek a programok.”

“Ez a csoport jó.
Ez a csoport nagyon jó.
Ez a csoport nagyon-nagyon jó.
Ez a csoport még annál is jobb, mint az előbb említettem.
Sőt azóta még jobb lett. Meg még jobb, sőt annál is jobb!”

“Ez a csoport csupa jókedvű, humoros és megbízható fiatalból áll.
A fantasztikus előadások és kiscsoportok mellett a svédasztalos ételt is együtt élvezhetjük.”

“Minden egyes alkalommal finom ételekkel és teával látjuk vendégül a vendégeket.
Az elgondolkodtató előadások és csoportos beszélgetések mellett énekes és játékos programok is vannak.”