Plébánia mobil: +36-30/491-6780 titkar@gmail.com

Keresztelés

A keresztség a szentségek ajtaja, mely tényleges alakjában vagy legalább vágy formájában szükséges az üdvösségre; általa az emberek megszabadulnak a bűnöktől, Isten gyermekeivé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az egyház tagjai lesznek.” (849.kánon)

Jelentkezés: A keresztelési szándékot a szülők jelenthetik be az irodában.
A keresztelés időpontja: minden hónap 2. és 4. vasárnapján a 9 órai szentmise után.
Több gyermek keresztelése is lehetséges egy időpontban.

Szükséges adatok, iratok:

  1. a gyermek születési helye, ideje; a választott védőszent neve
  2. a szülők születésének helye, ideje; vallása, lakcíme
  3. házasságkötésük helye, ideje (amennyiben házasok)
  4. a szülők keresztelési engedélye („elbocsátó”) a lakóhelyük szerinti plébániától – amennyiben máshol lesz a keresztelő
  5. a keresztszülők neve, pontos lakcíme, keresztszülői igazolás a lakóhelyük szerinti plébániától.

Keresztszülői tisztség: „A keresztelendőnek, amennyiben lehetséges, adjanak keresztszülőt, ennek feladata, hogy a felnőtt keresztelendőnek a keresztény beavatásban segítségére legyen, a keresztelendő gyermeket pedig szüleivel együtt a keresztségre bemutassa és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse.” (872. kánon)

Ahhoz, hogy valakit a keresztszülői tisztség vállalására engedjenek, szükséges, hogy „tizenhatodik életévét betöltött, katolikus, megbérmált és a legszentebb oltáriszentséget már magához vett személy legyen, s éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet.” (l. 874. kánon)

Más személy a keresztelés tanúja lehet.

“Csak egy keresztapát vagy egy keresztanyát vagy egy keresztapát és egy keresztanyát alkalmazzanak.” (873. kánon)

Itt található segítség a védőszent kiválasztásához.

Egyházunk tanítása a keresztség szentségéről itt olvasható, a szertartás menete pedig ebben a dokumentumban.

A keresztelés első évfordulóját áldással ünnepeljük templomunkban.