Keresztelés

  • Jelentkezés: A keresztelési szándékot a szülők jelenthetik be a Plébániahivatalban.
  • A keresztelés időpontja: minden hónap 2. és 4. vasárnapján a 9 órai szentmise után.
  • Több gyermek keresztelése esetén egy közös időpont lehetséges.
  • Szükséges adatok, iratok:
  1. a gyermek születési helye, ideje; a választott védőszent neve
  2. a szülők születési adatai, vallása, lakcíme
  3. házasságkötésük helye, ideje (amennyiben házasok)
  4. a szülők keresztelési engedélye („elbocsátó”) a lakóhelyük szerinti plébániától
  5. a keresztszülők neve, vallása, pontos lakcíme, keresztszülői igazolás a lakóhelyük szerinti plébániától.

Keresztszülői tisztség: „A keresztelendőnek, amennyiben lehetséges, adjanak keresztszülőt; ennek feladata, hogy a felnőtt keresztelendőnek a keresztény beavatásban segítségére legyen, a keresztelendő gyermeket pedig szüleivel együtt a keresztségre bemutassa és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse.” (872. kánon)

“Csak egy keresztapát vagy egy keresztanyát vagy egy keresztapát és egy keresztanyát alkalmazzanak.” (873. kánon)

Keresztszülő kizárólag római illetve görög katolikus vallásúnak keresztelt, megbérmált, házas esetében szentségi házasságban élő, egyházfenntartó személy lehet, aki volt már elsőáldozó is és tizenhatodik életévét betöltötte. Nem katolikus vallású személy keresztelési tanúként anyakönyvezhető, a keresztszülő mellett.

A keresztelés első évfordulóját áldással ünnepeljük templomunkban.